05 jul 2016 14:20

05 jul 2016 14:20

Tog inte blodtrycket på strokepatient

SKARABORG

Mannen hade symptom som sluddrande tal och synbortfall – trots det kontrollerade inte ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus hans blodtryck.

Fyra dagar efter första ambulanskontakt konstaterades det att patienten hade drabbats av stroke.

Inspektionen för vård och omsorg har tittat närmare på det inkomna klagomålet och väljer att kritisera vården i mannens ärende.

Ambulanspersonalen som träffade mannen först uppmanade honom att söka vård på aktuell vårdcentral. Vid undersökningstillfället var dock synen återställd och det sluddriga talet försvunnit. IVO konstaterar ändå att patientens symptom borde ha föranlett en akutremiss till specialistsjukvård. Därmed kritiseras även vårdcentralen.

Fyra dagar efter första ambulanskontakt konstaterades det att patienten hade drabbats av stroke.

Inspektionen för vård och omsorg har tittat närmare på det inkomna klagomålet och väljer att kritisera vården i mannens ärende.

Ambulanspersonalen som träffade mannen först uppmanade honom att söka vård på aktuell vårdcentral. Vid undersökningstillfället var dock synen återställd och det sluddriga talet försvunnit. IVO konstaterar ändå att patientens symptom borde ha föranlett en akutremiss till specialistsjukvård. Därmed kritiseras även vårdcentralen.