05 jul 2016 19:00

05 jul 2016 19:00

Stor vilja att lära sig svenska hos SFI-eleverna

MARIESTAD: Svenska för invandrare tar inte sommarlov

Måste, bör, behöver, kan, vill eller får? Vilket ord passar egentligen bäst in i meningen?
Att lära sig det svenska språket är verkligen en utmaning.

I Tunaholmsskolans lokaler huserar SFI - Svenska för invandrare. I ett klassrum sitter 15 elever, de flesta är från Syrien På SFI i Mariestad finns även personer från Afghanistan, Kosovo, Kina, USA, Thailand och flera EU-länder. I dag arbetar eleverna med svenska hjälpverb. En elev läser en mening högt och säger ordet som han tror ska stå på den tomma raden.

– Man kan säga så, men egentligen passar ”kan” bättre än ”får”, förklarar läraren Kim Hedberg och visar på de otydliga gränserna mellan språkliga rätt och fel.

Svårt att anpassa

Kim Hedberg, som är gymnasielärare i grunden och SFI-lärare sedan ett år tillbaka, berättar att det just nu är två sammanslagna elevgrupper i klassrummet eftersom att vissa elever har sommarlov.

– De som inte har etableringsstöd har sommarlov, men får gärna komma hit ändå. De som har etableringsstöd har obligatorisk skolgång även under sommaren.

En av de stora utmaningarna med att undervisa SFI är att elever börjar och slutar under terminen. Kim ser dock ingen lösning på problemet. Hon menar att andra lösningar skulle innebära att elever fick vänta ännu längre på att börja läsa svenska.

– Men det är många människor med olika utbildningsbakgrund, så det är svårt att lägga undervisningen på en nivå som passar alla, säger hon.

Eleverna i klassrummet lyssnar uppmärksamt på Kim och kommenterar och frågar efter varje ny mening. Ibland skiner ett ansikte upp och det hörs ett ”aha!”. Stämningen är positiv och glad. En av eleverna är Yanal Putch och kom till Sverige från Syrien för 15 månader sedan, inte förrän efter sex månader fick han börja läsa SFI.

– Det hade varit bättre om vi fick börja studera svenska direkt när vi kom hit, och jag skulle lära mig snabbare om jag fick läsa SFI och praktisera samtidigt.

Yanal har arbetat som lärare i åtta år i Syrien och nu ser han möjligheten att så småningom kunna hjälpa andra nyanlända.

– Jag är ju utbildad lärare och kan deras språk, jag vill jobba! Alla här har mycket erfarenhet, säger Yanal och berättar att klasskompisen bredvid honom också är utbildad lärare.

Tacksamhet

En som fick börja läsa svenska direkt när hon kom till Sverige är Zayagul Jafari från Aghanistan. Hon har varit i Sverige i två år och hennes ögon lyser när hon berättar om sitt nya liv. Hennes första mål är att klara SFI-kurserna, sedan vill hon arbeta som förskollärare.

– Jag har aldrig gått i skolan förut, nu får jag studera fyra timmar varje dag! På SFI lär jag mig grammatik och att skriva, sen har jag praktik på en förskola på eftermiddagarna, där lär jag mig att prata svenska.

Både Zayagul och Yanal är nöjda med SFI-undervisningen och tacksamma för svenskarnas välkomnande. De är fokuserade på att lära sig svenska för att kunna få jobb och lära känna fler svenskar.

– Tack för att ni öppnar dörren för oss, säger Yanal.

I Tunaholmsskolans lokaler huserar SFI - Svenska för invandrare. I ett klassrum sitter 15 elever, de flesta är från Syrien På SFI i Mariestad finns även personer från Afghanistan, Kosovo, Kina, USA, Thailand och flera EU-länder. I dag arbetar eleverna med svenska hjälpverb. En elev läser en mening högt och säger ordet som han tror ska stå på den tomma raden.

– Man kan säga så, men egentligen passar ”kan” bättre än ”får”, förklarar läraren Kim Hedberg och visar på de otydliga gränserna mellan språkliga rätt och fel.

Svårt att anpassa

Kim Hedberg, som är gymnasielärare i grunden och SFI-lärare sedan ett år tillbaka, berättar att det just nu är två sammanslagna elevgrupper i klassrummet eftersom att vissa elever har sommarlov.

– De som inte har etableringsstöd har sommarlov, men får gärna komma hit ändå. De som har etableringsstöd har obligatorisk skolgång även under sommaren.

En av de stora utmaningarna med att undervisa SFI är att elever börjar och slutar under terminen. Kim ser dock ingen lösning på problemet. Hon menar att andra lösningar skulle innebära att elever fick vänta ännu längre på att börja läsa svenska.

– Men det är många människor med olika utbildningsbakgrund, så det är svårt att lägga undervisningen på en nivå som passar alla, säger hon.

Eleverna i klassrummet lyssnar uppmärksamt på Kim och kommenterar och frågar efter varje ny mening. Ibland skiner ett ansikte upp och det hörs ett ”aha!”. Stämningen är positiv och glad. En av eleverna är Yanal Putch och kom till Sverige från Syrien för 15 månader sedan, inte förrän efter sex månader fick han börja läsa SFI.

– Det hade varit bättre om vi fick börja studera svenska direkt när vi kom hit, och jag skulle lära mig snabbare om jag fick läsa SFI och praktisera samtidigt.

Yanal har arbetat som lärare i åtta år i Syrien och nu ser han möjligheten att så småningom kunna hjälpa andra nyanlända.

– Jag är ju utbildad lärare och kan deras språk, jag vill jobba! Alla här har mycket erfarenhet, säger Yanal och berättar att klasskompisen bredvid honom också är utbildad lärare.

Tacksamhet

En som fick börja läsa svenska direkt när hon kom till Sverige är Zayagul Jafari från Aghanistan. Hon har varit i Sverige i två år och hennes ögon lyser när hon berättar om sitt nya liv. Hennes första mål är att klara SFI-kurserna, sedan vill hon arbeta som förskollärare.

– Jag har aldrig gått i skolan förut, nu får jag studera fyra timmar varje dag! På SFI lär jag mig grammatik och att skriva, sen har jag praktik på en förskola på eftermiddagarna, där lär jag mig att prata svenska.

Både Zayagul och Yanal är nöjda med SFI-undervisningen och tacksamma för svenskarnas välkomnande. De är fokuserade på att lära sig svenska för att kunna få jobb och lära känna fler svenskar.

– Tack för att ni öppnar dörren för oss, säger Yanal.

  • Jennie Hilli-Sjöqvist

Fakta SFI

Invandrare över 16 år som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket har rätt läsa SFI.

Invandrare har rätt till SFI när de har fått uppehållstillstånd eller anställning.

Det finns ingen lag som tvingar invandrare att läsa SFI. Däremot kan SFI vara ett krav för att få bidrag.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda SFI.

Det finns fyra SFI-kurser: A, B, C och D. Kurstiden är individuell och beror på bland annat utbildningsbakgrund och förkunskaper. Vissa kan därför hoppa över A- eller B-kursen.

Efter SFI kan en person fortsätta läsa svenska på komvux.

Från den 1 juli 2016 tillhör SFI komvux i stället för att vara en egen skolform.

Källa: Dagens Nyheter