05 jul 2016 14:19

05 jul 2016 14:19

Socialnämnden slipper IVO-kritik

MARIESTAD

Mariestads kommun bröt mot socialtjänstlagen när tre socialsekreterare utan rätt utbildning anställdes.

I MT den 21 juni försvarade IFO-chefen Anette Karlsson rekryteringarna och ansåg att personerna hade tillräckligt med erfarenhet och kompetens.

En anonym person, som är anställd inom socialtjänstens verksamhet, anmälde kommunens lagbrott till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälaren ansåg även att det fanns brister avseende ledning, bemanning och kompetens vad gäller handläggning av ärenden för barn och unga.

Kommunen yttrade sig kring klagomålen och beskrev samtidigt att man sökt dispens för socialsekreterarna. Utifrån vad som framkommit i ärendet finner inte IVO skäl att rikta kritik mot socialnämnden.

I MT den 21 juni försvarade IFO-chefen Anette Karlsson rekryteringarna och ansåg att personerna hade tillräckligt med erfarenhet och kompetens.

En anonym person, som är anställd inom socialtjänstens verksamhet, anmälde kommunens lagbrott till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälaren ansåg även att det fanns brister avseende ledning, bemanning och kompetens vad gäller handläggning av ärenden för barn och unga.

Kommunen yttrade sig kring klagomålen och beskrev samtidigt att man sökt dispens för socialsekreterarna. Utifrån vad som framkommit i ärendet finner inte IVO skäl att rikta kritik mot socialnämnden.