30 jun 2016 14:08

30 jun 2016 14:08

Trafiken ska rulla under arbete

MARIESTAD

Nu ska den övre delen av Stockholmsvägen, samt dagvattenåtgärder i Sjöhagaparken, göras i ordning för att binda ihop ombyggnationen av stans paradgata. Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) har beviljat igångsättningstillstånd för utbyggnad av Stockholmsvägen etapp 1-3.

Politikerna hade två alternativ att välja mellan när det gäller trafik under byggtiden. Valet föll på att låta bilisterna passera i arbetsområdet. I vissa tider måste dock vägen stängas av på grund av sprängnings- och asfalteringsarbeten.

Den nya gestaltningsarbetet tar vid där det gamla slutade med sju meters gatubredd och ett generöst gång- och cykelstråk på den södra sidan. Tekniska bedömer att det behövs förbättrade gång- och cykelpassager längs sträckan.

Ksau har begärt en total kostnadskalkyl för arbetet vilket saknas i dagsläget.

Nu ska den övre delen av Stockholmsvägen, samt dagvattenåtgärder i Sjöhagaparken, göras i ordning för att binda ihop ombyggnationen av stans paradgata. Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) har beviljat igångsättningstillstånd för utbyggnad av Stockholmsvägen etapp 1-3.

Politikerna hade två alternativ att välja mellan när det gäller trafik under byggtiden. Valet föll på att låta bilisterna passera i arbetsområdet. I vissa tider måste dock vägen stängas av på grund av sprängnings- och asfalteringsarbeten.

Den nya gestaltningsarbetet tar vid där det gamla slutade med sju meters gatubredd och ett generöst gång- och cykelstråk på den södra sidan. Tekniska bedömer att det behövs förbättrade gång- och cykelpassager längs sträckan.

Ksau har begärt en total kostnadskalkyl för arbetet vilket saknas i dagsläget.