30 jun 2016 14:58

30 jun 2016 14:58

Föreslår strateg för integration

MARIESTAD

I fjol biföll kommunfullmäktige Ida Ekeroths (S) motion om insatser för att främja mottagande och integration av nyanlända. Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson samt integrationsstrateg Jonny Odhner har nu tagit fram ett förslag som ska bidra till att förverkliga Ekeroths visioner om att utveckla integrationen mellan olika kulturer i Mariestad.

En del av insatsen består i att inrätta en tjänst som integrationsstrateg fram till den sista december 2017. Kostnaden skulle bli 233 000 kronor i år och 700 000 kronor 2017. Pengarna föreslås tas från de statliga medel för flyktingmottagande som kommunen fått.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har valt att återremittera ärendet och efterlyser en vassare skrivelse.

– Vi måste komma ifrån den här tycka synd om mentaliteten. Det räcker med kaffe nu. I stället måste vi jobba hårdare med validering, coachning och matchning för att få in nyanlända på arbetsmarknaden, säger Johan Abrahamsson (M).

I fjol biföll kommunfullmäktige Ida Ekeroths (S) motion om insatser för att främja mottagande och integration av nyanlända. Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson samt integrationsstrateg Jonny Odhner har nu tagit fram ett förslag som ska bidra till att förverkliga Ekeroths visioner om att utveckla integrationen mellan olika kulturer i Mariestad.

En del av insatsen består i att inrätta en tjänst som integrationsstrateg fram till den sista december 2017. Kostnaden skulle bli 233 000 kronor i år och 700 000 kronor 2017. Pengarna föreslås tas från de statliga medel för flyktingmottagande som kommunen fått.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har valt att återremittera ärendet och efterlyser en vassare skrivelse.

– Vi måste komma ifrån den här tycka synd om mentaliteten. Det räcker med kaffe nu. I stället måste vi jobba hårdare med validering, coachning och matchning för att få in nyanlända på arbetsmarknaden, säger Johan Abrahamsson (M).