30 jun 2016 11:35

30 jun 2016 11:38

Definitivt stopp för byggplaner

MARIESTAD: Kommunalrådet om en massiv opinion

Planerna på att bygga bostäder i Biblioteksparken skapade en folkstorm. Den starka opionen fick till slut politikerna att backa.
– Jag tänker inte lyfta frågan igen, säger kommunalråd Johan Abrahamsson (M).

En hel del har hänt sedan kommunen i början av mars presenterade förslag till ny detaljplan för Biblioteksparken i centrala Mariestad. Det kommunala bostadsbolaget Mariehus vd Jonas Hedberg pekade ut läget som unikt, planavdelningen var entusiastisk och politiker på båda sidan blocken verkade luta åt att ge grönt ljus för exploatering av grönområdet.

Var positiva

Efter länsstyrelsens positiva inställning till planförslaget verkade allt upplagt för att ett sexvåningshus skulle bli verklighet i parken.

Men kritiken växte – inte bara på MT:s insändarsidor – till slut hade kommunen fått in ett 30-tal yttranden från privatpersoner i samband med det avslutande granskningsutlåtandet.

I en rundringning till kommunfullmäktiges ledamöter i början av juni gavs bilden i MT av stor osäkerhet bland beslutsfattarna, inte minst då Centerpartiet motsatte sig den nya detaljplanen. Oppositionen var också negativ till byggplanerna, dock inte alla.

Stort köp

I mitten av juni kom ytterligare en vändning när Mariestads kommun släppte en rejäl bomb: Tillsammans med två större privata aktörer ämnar man att köpa fyra centrala fastigheter. Därmed hade visionerna om Biblioteksparken inte samma prioritet längre.

I onsdags beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att avbryta detaljplaneprocessen för Biblioteksparken.

– Det är en kombination av flera saker. Men det är väl bra att politiker har ögon och öron, säger Johan Abrahamsson.

Kommunalrådet är ändå av uppfattningen att parken behöver ett lyft. Några av träden riskerar att få stryka på foten på grund av sjukdom.

Nya tag

– För min del är ett stopp ett stopp. Jag tänker inte lyfta frågan om bostäder i parken igen. Men det finns ett behov av upprustning, hur det ska göras får vi ta ställning till framöver, säger Johan Abrahamsson.

En hel del har hänt sedan kommunen i början av mars presenterade förslag till ny detaljplan för Biblioteksparken i centrala Mariestad. Det kommunala bostadsbolaget Mariehus vd Jonas Hedberg pekade ut läget som unikt, planavdelningen var entusiastisk och politiker på båda sidan blocken verkade luta åt att ge grönt ljus för exploatering av grönområdet.

Var positiva

Efter länsstyrelsens positiva inställning till planförslaget verkade allt upplagt för att ett sexvåningshus skulle bli verklighet i parken.

Men kritiken växte – inte bara på MT:s insändarsidor – till slut hade kommunen fått in ett 30-tal yttranden från privatpersoner i samband med det avslutande granskningsutlåtandet.

I en rundringning till kommunfullmäktiges ledamöter i början av juni gavs bilden i MT av stor osäkerhet bland beslutsfattarna, inte minst då Centerpartiet motsatte sig den nya detaljplanen. Oppositionen var också negativ till byggplanerna, dock inte alla.

Stort köp

I mitten av juni kom ytterligare en vändning när Mariestads kommun släppte en rejäl bomb: Tillsammans med två större privata aktörer ämnar man att köpa fyra centrala fastigheter. Därmed hade visionerna om Biblioteksparken inte samma prioritet längre.

I onsdags beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att avbryta detaljplaneprocessen för Biblioteksparken.

– Det är en kombination av flera saker. Men det är väl bra att politiker har ögon och öron, säger Johan Abrahamsson.

Kommunalrådet är ändå av uppfattningen att parken behöver ett lyft. Några av träden riskerar att få stryka på foten på grund av sjukdom.

Nya tag

– För min del är ett stopp ett stopp. Jag tänker inte lyfta frågan om bostäder i parken igen. Men det finns ett behov av upprustning, hur det ska göras får vi ta ställning till framöver, säger Johan Abrahamsson.