29 jun 2016 16:18

29 jun 2016 16:18

Överens om Kinnekullebanan

MARIESTAD: Kommuner önskar elektrifiering av hela Kinnekullebanan

Kommunerna runt Kinnekullebanan tar gemensam ställning för elektrifiering av hela järnvägen. Detta meddelas i en politisk skrivelse till Trafikverket.

Mariestads politiker har i flera års tid försökt påverka Västra Götalandsregionens inställning till elektrifieringen av Kinnekullebanan. De har kritiserat regionens mål att först elektrifiera banan mellan Håkantorp och Lidköping och därefter fortsätta med sträckan Lidköping till Gårdsjö. Kommunstyrelsen menar att hela Kinnekullebanan bör elektrifieras samtidigt, på grund av risken att den sista delen prioriteras bort i ett senare skede.

– Hela banan måste elektrifieras samtidigt, och inte i etapper med långa mellanrum, sa Johan Abrahamsson till Mariestadstidningen i mars 2015.

Nu har Mariestads kommunstyrelse gjort gemensam sak med Gullspång, Götene, Lidköping och Vara. I en skrivelse från kommunstyrelsernas ordförande redogör de för sin gemensamma inställning till Kinnekullebanans framtid: ”Vi önskar att hela Kinnekullebanan från Håkantorp till Gårdsjö betraktas som en helhet i den reviderade nationella infrastrukturplanen, som ska gälla åren 2018-2029. Vi vill gemensamt verka för att sluttiden för att hela banan ska vara upprustad ska hanteras inom denna period.” I skrivelsen föreslås fortsatta diskussioner mellan kommuner och regionen i september.

Mariestads politiker har i flera års tid försökt påverka Västra Götalandsregionens inställning till elektrifieringen av Kinnekullebanan. De har kritiserat regionens mål att först elektrifiera banan mellan Håkantorp och Lidköping och därefter fortsätta med sträckan Lidköping till Gårdsjö. Kommunstyrelsen menar att hela Kinnekullebanan bör elektrifieras samtidigt, på grund av risken att den sista delen prioriteras bort i ett senare skede.

– Hela banan måste elektrifieras samtidigt, och inte i etapper med långa mellanrum, sa Johan Abrahamsson till Mariestadstidningen i mars 2015.

Nu har Mariestads kommunstyrelse gjort gemensam sak med Gullspång, Götene, Lidköping och Vara. I en skrivelse från kommunstyrelsernas ordförande redogör de för sin gemensamma inställning till Kinnekullebanans framtid: ”Vi önskar att hela Kinnekullebanan från Håkantorp till Gårdsjö betraktas som en helhet i den reviderade nationella infrastrukturplanen, som ska gälla åren 2018-2029. Vi vill gemensamt verka för att sluttiden för att hela banan ska vara upprustad ska hanteras inom denna period.” I skrivelsen föreslås fortsatta diskussioner mellan kommuner och regionen i september.

  • Jennie Hilli-Sjöqvist