29 jun 2016 13:17

29 jun 2016 13:17

Kommunanställda har ögonen på extremister

MARIESTAD: Anställda på kommunen ska arbeta förebyggande

Kommunanställda har en viktig uppgift i kampen mot våldsbejakande extremism.
– De ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna känna igen tecken på radikalisering, säger säkerhetssamordnaren Johan Walfridson.

På onsdagen presenterades den nationella strategin mot våldsbejakande extremism. Vid en pressträff på Rosenbad överlämnade Daniel Norlander, tillförordnad nationell samordnare, rapporten till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

– Det ska egentligen inte vara några nyheter i det här utan det mesta är redan påbörjat, säger han om strategin som är uppdelad i tre delar – främjande, förebyggande och förhindrande.

Norlander betonade även att landets kommuner har en viktig roll i arbetet.

– Tidigare var terror inte något som en kommun skulle arbeta med. Det senaste året har vi däremot sett en utveckling där man tar större ansvar. Likadant som en kommun har koll på var vattenledningarna går, ska man också ha koll på sina extremister, säger han.

Sprida kunskapen

Kommunerna i Mariestad, Töreboda och Gullspång har numera en gemensam rutin mot våldsbejakande extremism. Dokumentet är ett stöd till personalen kring hanteringen av ärenden med personer som visar tecken på att ha radikaliserats.

– Vi försöker sprida kunskapen när vi är ute i verksamheten. Tanken är inte att vi ska brottsbekämpa, utan det är polisens uppdrag. Kommunens personal kan dock hålla ögonen öppna och jobba förebyggande, säger säkerhetssamordnaren Johan Walfridson.

Han fortsätter:

– Den nya rutinen har antagits av kommunchefens ledningsgrupp och i de olika förvaltningarna är det skönt att kunna stötta sig emot den. I nuläget ser vi inte att det finns någon gruppering som anses vara våldsbejakande, men å andra sidan finns det individer som stöttar dessa organisationer.

Begreppet våldsbejakande extremism omfattar vit-maktrörelsen, vänsterextremister och islamistisk extremism. Daniel Norlander konstaterade vid pressträffen att det sedan 2012 rest fler svenskar till Syrien, men det är svårt att veta exakt var IS-sympatisörerna är hemmahörande.

– Min uppfattning är att högerextremismen i Skaraborg har ökat, men att vänsterrörelsen ligger kvar på samma nivåer som tidigare, säger Walfridson.

På onsdagen presenterades den nationella strategin mot våldsbejakande extremism. Vid en pressträff på Rosenbad överlämnade Daniel Norlander, tillförordnad nationell samordnare, rapporten till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

– Det ska egentligen inte vara några nyheter i det här utan det mesta är redan påbörjat, säger han om strategin som är uppdelad i tre delar – främjande, förebyggande och förhindrande.

Norlander betonade även att landets kommuner har en viktig roll i arbetet.

– Tidigare var terror inte något som en kommun skulle arbeta med. Det senaste året har vi däremot sett en utveckling där man tar större ansvar. Likadant som en kommun har koll på var vattenledningarna går, ska man också ha koll på sina extremister, säger han.

Sprida kunskapen

Kommunerna i Mariestad, Töreboda och Gullspång har numera en gemensam rutin mot våldsbejakande extremism. Dokumentet är ett stöd till personalen kring hanteringen av ärenden med personer som visar tecken på att ha radikaliserats.

– Vi försöker sprida kunskapen när vi är ute i verksamheten. Tanken är inte att vi ska brottsbekämpa, utan det är polisens uppdrag. Kommunens personal kan dock hålla ögonen öppna och jobba förebyggande, säger säkerhetssamordnaren Johan Walfridson.

Han fortsätter:

– Den nya rutinen har antagits av kommunchefens ledningsgrupp och i de olika förvaltningarna är det skönt att kunna stötta sig emot den. I nuläget ser vi inte att det finns någon gruppering som anses vara våldsbejakande, men å andra sidan finns det individer som stöttar dessa organisationer.

Begreppet våldsbejakande extremism omfattar vit-maktrörelsen, vänsterextremister och islamistisk extremism. Daniel Norlander konstaterade vid pressträffen att det sedan 2012 rest fler svenskar till Syrien, men det är svårt att veta exakt var IS-sympatisörerna är hemmahörande.

– Min uppfattning är att högerextremismen i Skaraborg har ökat, men att vänsterrörelsen ligger kvar på samma nivåer som tidigare, säger Walfridson.