28 jun 2016 15:01

28 jun 2016 16:45

Flera oklarheter kring nya vårdsatsningen

MARIESTAD

Nästa år öppnar ett närsjukvårdscentrum i Mariestad. Hur vården ska utformas – och vem som får rätt till den – är ännu oklart.
– Satsningen är ett oskrivet blad, säger Lotta Hjoberg på kommunen.

Mariestad fick stryka på foten när Skaraborgs sjukhus tvingades till tuffa sparbeting. De 16 vårdplatserna på medicinavdelningen har försvunnit – och ersatts med åtta nya i Skövde.

En temporär lösning har dock hittats för sjukhuset i Mariestad. Efter semestern öppnas 16 mellanvårdsplatser, som ryms av personer med större behov än vad den kommunala vården erbjuder. Verksamheten är sjuksköterskeledd, men med tillgång till hemsjukvårdsläkare.

Upptaktsmöte

Någon gång under 2017 ska det nya närsjukvårdscentret öppna. På tisdagen hölls ett upptaktsmöte i Regionens hus med samtliga inblandade parter.

– Arbetet har precis startat och under mötet hade vi en dialog om vad ett närsjukvårdscentrum kan vara. Vi har tillsatt en tjänstemannagrupp som ska titta närmare på det, säger C-politikern Gunilla Druve Jansson, ordförande i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Senast i oktober ska styrgruppen kunna presentera ett första förslag till utformning av ett närsjukvårdscentrum. Lotta Hjoberg på Mariestads kommun är med i styrgruppen.

– För närvarande finns ingen plan, eftersom det är ett pilotprojekt. Det finns dock en ambition om att centret ska bli en samverkansarena mellan slutenvården, primärvården och kommunerna i Mariestad, Töreboda och Gullspång, säger Lotta Hjoberg och fortsätter:

– Jag kan tänka mig att vi ska vända oss till patienter med enklare åkommor, men som ändå behöver kontinuerliga tillsyner. Centret ska utgå från sjukhuset i Mariestad, men det kan också bli tal om hembesök.

Frågetecken

Lokalpolitikerna Ida Ekeroth (S) och Rune Skogsberg (C) återfinns i den politiska styrgruppen. Ekeroth anser att stora delar av projektet hänger i luften, men hoppas kunna se resultat inom kort.

– Patienterna måste få en bra vård och personalen ska även i framtiden kunna känna sig trygga och veta att de får lön nästa månad. Jag tror att ett närsjukvårdscentrum kan bli positivt, men just nu är det många frågetecken.

– Vi har fortfarande inte fått besked om vilka patienter som har rätt till vården och vem som tar kostnaden. Det får inte bli så att regionen lastar över kostnaderna på kommunerna, säger Ida Ekeroth.

Mariestad fick stryka på foten när Skaraborgs sjukhus tvingades till tuffa sparbeting. De 16 vårdplatserna på medicinavdelningen har försvunnit – och ersatts med åtta nya i Skövde.

En temporär lösning har dock hittats för sjukhuset i Mariestad. Efter semestern öppnas 16 mellanvårdsplatser, som ryms av personer med större behov än vad den kommunala vården erbjuder. Verksamheten är sjuksköterskeledd, men med tillgång till hemsjukvårdsläkare.

Upptaktsmöte

Någon gång under 2017 ska det nya närsjukvårdscentret öppna. På tisdagen hölls ett upptaktsmöte i Regionens hus med samtliga inblandade parter.

– Arbetet har precis startat och under mötet hade vi en dialog om vad ett närsjukvårdscentrum kan vara. Vi har tillsatt en tjänstemannagrupp som ska titta närmare på det, säger C-politikern Gunilla Druve Jansson, ordförande i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Senast i oktober ska styrgruppen kunna presentera ett första förslag till utformning av ett närsjukvårdscentrum. Lotta Hjoberg på Mariestads kommun är med i styrgruppen.

– För närvarande finns ingen plan, eftersom det är ett pilotprojekt. Det finns dock en ambition om att centret ska bli en samverkansarena mellan slutenvården, primärvården och kommunerna i Mariestad, Töreboda och Gullspång, säger Lotta Hjoberg och fortsätter:

– Jag kan tänka mig att vi ska vända oss till patienter med enklare åkommor, men som ändå behöver kontinuerliga tillsyner. Centret ska utgå från sjukhuset i Mariestad, men det kan också bli tal om hembesök.

Frågetecken

Lokalpolitikerna Ida Ekeroth (S) och Rune Skogsberg (C) återfinns i den politiska styrgruppen. Ekeroth anser att stora delar av projektet hänger i luften, men hoppas kunna se resultat inom kort.

– Patienterna måste få en bra vård och personalen ska även i framtiden kunna känna sig trygga och veta att de får lön nästa månad. Jag tror att ett närsjukvårdscentrum kan bli positivt, men just nu är det många frågetecken.

– Vi har fortfarande inte fått besked om vilka patienter som har rätt till vården och vem som tar kostnaden. Det får inte bli så att regionen lastar över kostnaderna på kommunerna, säger Ida Ekeroth.