27 jun 2016 11:29

27 jun 2016 11:29

Tandläkare undgår kritik från IVO

SKARABORG

En kvinnlig patient i 25-årsåldern anmälde i mars 2015 en tandläkarmottagning i norra Skaraborg.

Nästan ett år tidigare hade kvinnan tagit bort en visdomstand, men led fortfarande av känselbortfall i halva underkäken.

I en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) framgår att hennes hals började krampa när tanden rycktes ut. Den legitimerade och erfarne tandläkaren sa att det var normalt. Fyra veckor efter ingreppet hade bedövningen fortfarande inte släppt och kvinnan uppgav att hon saknade känsel på halva tungan och tandköttet. Trots flera återbesök blev det inte bättre.

IVO framhåller i sitt beslut att kvarstående känselbortfall kan bero på flera saker. Tänkbara orsaker i det aktuella fallet skulle kunna vara en skada direkt orsakad av lokalbedövningsmedlet eller en mekanisk vävnadsskada från kanylspetsen.

IVO finner inte skäl att kritisera tandläkaren och bedömer att handläggningen av patienten varit korrekt.

Nästan ett år tidigare hade kvinnan tagit bort en visdomstand, men led fortfarande av känselbortfall i halva underkäken.

I en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) framgår att hennes hals började krampa när tanden rycktes ut. Den legitimerade och erfarne tandläkaren sa att det var normalt. Fyra veckor efter ingreppet hade bedövningen fortfarande inte släppt och kvinnan uppgav att hon saknade känsel på halva tungan och tandköttet. Trots flera återbesök blev det inte bättre.

IVO framhåller i sitt beslut att kvarstående känselbortfall kan bero på flera saker. Tänkbara orsaker i det aktuella fallet skulle kunna vara en skada direkt orsakad av lokalbedövningsmedlet eller en mekanisk vävnadsskada från kanylspetsen.

IVO finner inte skäl att kritisera tandläkaren och bedömer att handläggningen av patienten varit korrekt.