27 jun 2016 13:36

27 jun 2016 13:51

Dömd lärare fortsatt avstängd

MARIESTAD: Arbetsgivaren tar ställningen när domen vunnit laga kraft

Läraren friades från våldtäktsanklagelserna – men dömdes för köp av sexuell tjänst.
Huruvida mannen får fortsätta sin tjänst är fortfarande oklart.

I förra veckan fick läraren från norra Skaraborg sin dom i det mycket uppmärksammade våldtäktsmålet. Han stod bland annat åtalad för grov våldtäkt mot barn. Tingsrätten friade läraren från de allvarligaste åtalspunkterna, men dömde honom för köp av sexuell tjänst. Påföljden blev 50 dagsböter.

Ända sedan läraren anhölls i slutet av mars har han varit avstängd från sin tjänst.

– Tingsrättens domslut vinner inte laga kraft förrän den 14 juli och tills vidare är medarbetaren fortsatt avstängd. Efter att domen vunnit laga kraft kommer arbetsgivaren att ta ställning till fortsättningen, skriver skolans rektor i ett mejl.

Arbetsgivaren uppger att man har hållit kontakten med läraren per brev.

Är det många oroliga föräldrar som hört av sig till kommunen efter att fallet uppmärksammades i media?

– Redan i mars samlade skolledningen till föräldramöte för närmast berörda elever. Vid detta möte hade föräldrar och elever möjlighet att diskutera och ställa frågor. Enstaka vårdnadshavare har därefter haft kontakt med skolledningen i ärendet.

I förra veckan fick läraren från norra Skaraborg sin dom i det mycket uppmärksammade våldtäktsmålet. Han stod bland annat åtalad för grov våldtäkt mot barn. Tingsrätten friade läraren från de allvarligaste åtalspunkterna, men dömde honom för köp av sexuell tjänst. Påföljden blev 50 dagsböter.

Ända sedan läraren anhölls i slutet av mars har han varit avstängd från sin tjänst.

– Tingsrättens domslut vinner inte laga kraft förrän den 14 juli och tills vidare är medarbetaren fortsatt avstängd. Efter att domen vunnit laga kraft kommer arbetsgivaren att ta ställning till fortsättningen, skriver skolans rektor i ett mejl.

Arbetsgivaren uppger att man har hållit kontakten med läraren per brev.

Är det många oroliga föräldrar som hört av sig till kommunen efter att fallet uppmärksammades i media?

– Redan i mars samlade skolledningen till föräldramöte för närmast berörda elever. Vid detta möte hade föräldrar och elever möjlighet att diskutera och ställa frågor. Enstaka vårdnadshavare har därefter haft kontakt med skolledningen i ärendet.