26 jun 2016 06:00

13 okt 2016 06:32

Elev kränktes på Högelidsskolan

MARIESTAD: Mobbning och provokationer i två år

Eleven på Högelidsskolan utsattes för mobbning, provokationer och våld.
Barn- och elevombudet (BEO) har funnit att skolan inte gjort tillräckligt för att motverka kränkande behandling.

I februari fick myndigheten in en anmälan om kränkande behandling på Högelidsskolan. Det ska ha börjat vårterminen 2014 och pågått även vid tiden för anmälan.

Till BEO har anmälaren uppgett flera incidenter där eleven ska ha blivit utsatt för kränkningar. Både skolelever och personal ska ha varit inblandade.

Minst fem tillfällen

Huvudmannen Mariestads kommun har fått chansen att yttra sig i ärendet och medger att eleven blivit utsatt för kränkande behandling vid tre tillfällen. De övriga händelserna bedömer kommunen som jämbördiga konflikter mellan de inblandade eleverna.

Mot bakgrund av utredningen finner BEO att det visat sig att eleven kränkts vid minst fem tillfällen – från oktober 2014 till februari 2016.

Vid den incident som skolpersonal ska ha varit hårdhänt mot eleven anser BEO att läraren inte har agerat i strid mot lagen.

”Barn- och elevombudet anser dock att lärarens agerande får anses falla inom ramen för vad som är olämpligt”, står det dock i beslutet.

Utredningar har visat att några av de påstådda händelserna inte har anmälts av personalen till rektorn. BEO anser att skolan har brustit i sina skyldigheter att skyndsamt anmäla uppgifter om kränkande behandling.

Gjorts förbättringar

Däremot har det konstaterats att skolan har vidtagit flera åtgärder för att förbättra elevens skolsituation. Det har genomförts uppföljningssamtal med de inblandade eleverna om hur de upplevt situationerna och hur skolan kan hjälpa dem framöver.

BEO väljer att inte ha något skadeståndsanspråk på huvudmannen, men kräver att verksamheten snabbare vidtar åtgärder om liknande fall skulle uppstå.

I februari fick myndigheten in en anmälan om kränkande behandling på Högelidsskolan. Det ska ha börjat vårterminen 2014 och pågått även vid tiden för anmälan.

Till BEO har anmälaren uppgett flera incidenter där eleven ska ha blivit utsatt för kränkningar. Både skolelever och personal ska ha varit inblandade.

Minst fem tillfällen

Huvudmannen Mariestads kommun har fått chansen att yttra sig i ärendet och medger att eleven blivit utsatt för kränkande behandling vid tre tillfällen. De övriga händelserna bedömer kommunen som jämbördiga konflikter mellan de inblandade eleverna.

Mot bakgrund av utredningen finner BEO att det visat sig att eleven kränkts vid minst fem tillfällen – från oktober 2014 till februari 2016.

Vid den incident som skolpersonal ska ha varit hårdhänt mot eleven anser BEO att läraren inte har agerat i strid mot lagen.

”Barn- och elevombudet anser dock att lärarens agerande får anses falla inom ramen för vad som är olämpligt”, står det dock i beslutet.

Utredningar har visat att några av de påstådda händelserna inte har anmälts av personalen till rektorn. BEO anser att skolan har brustit i sina skyldigheter att skyndsamt anmäla uppgifter om kränkande behandling.

Gjorts förbättringar

Däremot har det konstaterats att skolan har vidtagit flera åtgärder för att förbättra elevens skolsituation. Det har genomförts uppföljningssamtal med de inblandade eleverna om hur de upplevt situationerna och hur skolan kan hjälpa dem framöver.

BEO väljer att inte ha något skadeståndsanspråk på huvudmannen, men kräver att verksamheten snabbare vidtar åtgärder om liknande fall skulle uppstå.