25 jun 2016 06:00

25 jun 2016 10:27

Upphandlingar för nya innovationer

MARIESTAD: Mariestads kommun går i bräschen

Mariestad sticker ut näbben med en ambition om att bli den mest innovativa kommunen i Västra Götaland.
Ett led i processen är att i större utsträckning jobba med innovationsupphandlingar.

– Innovationsupphandlingar ses som ett nödvändigt instrument för nytänkande och utveckling, säger Ulrika Lindahl, projektledare för Test- och demonstrationsplats Mariestad.

Test- och demonstrationsplatsen, där kommunen i samarbete med Chalmers och Lunds universitet samt industrin, har skapats för att visa hur övergången från fossila bränslen till framtidens elfordon kan gå till i praktiken.

Så här långt har kommunen köpt in tre elfordon, som för övrigt ska visas upp under Almedalsveckan i Visby nästkommande vecka.

– För Demoplats Mariestad har innovationsupphandlingar jättestor betydelse, konstaterar Ulrika Lindahl.

"Inte låsa fast sig"

I Sverige görs varje år offentliga upphandlingar till ett värde av 600 miljarder kronor. Mariestads kommun drar sitt strå till stacken med upphandlingar i storleksordningen 400 miljoner kronor årligen. Innovationsupphandlingar har emellertid inte varit allmänt vedertaget tidigare.

– Enkelt förklarat handlar innovationsupphandlingar om att inte låsa fast sig i detaljer och kravspecifikationer. I den här typen av upphandling formulerar köparen (kommunen) ett mål, sedan får kunden (leverantören) komma med innovativa lösningar, säger Camilla Sundler på upphandlingsenheten.

– Syftet är att inte bara gå på i samma hjulspår och köpa beprövade varor och tjänster; det ska även finnas visst utrymme att upphandla produkter och tjänster som ännu är i sin linda, tillägger Ulrika Lindahl.

Begränsade krav

Livsmedel är ett exempel på produkter där kommunen jobbat aktivt för att få småskaliga leverantörer, bland annat genom begränsad kravformulering. Även vid den pågående renoveringen av stadsbiblioteket har leverantörerna i upphandlingen fått offerera sina förslag utifrån en målbild, i stället för en detaljerad kravspecifikation.

Kommunen arbetar med en ny organisation för upphandlingar, där det blir tydliga roller och uttalade beställare/inköpare. Precis som i dag kommer vissa inköp även fortsättningsvis att göras ute i verksamheten.

För några veckor sedan hölls en utbildningsdag för tjänstemän och företagare med fokus på innovationsupphandlingar, där Ellen Hausel-Heldahl, expert på upphandlingsfrågor på Svenskt näringsliv, gav tips om vad en väl genomförd upphandling kan generera.

– Innovationsupphandlingar ses som ett nödvändigt instrument för nytänkande och utveckling, säger Ulrika Lindahl, projektledare för Test- och demonstrationsplats Mariestad.

Test- och demonstrationsplatsen, där kommunen i samarbete med Chalmers och Lunds universitet samt industrin, har skapats för att visa hur övergången från fossila bränslen till framtidens elfordon kan gå till i praktiken.

Så här långt har kommunen köpt in tre elfordon, som för övrigt ska visas upp under Almedalsveckan i Visby nästkommande vecka.

– För Demoplats Mariestad har innovationsupphandlingar jättestor betydelse, konstaterar Ulrika Lindahl.

"Inte låsa fast sig"

I Sverige görs varje år offentliga upphandlingar till ett värde av 600 miljarder kronor. Mariestads kommun drar sitt strå till stacken med upphandlingar i storleksordningen 400 miljoner kronor årligen. Innovationsupphandlingar har emellertid inte varit allmänt vedertaget tidigare.

– Enkelt förklarat handlar innovationsupphandlingar om att inte låsa fast sig i detaljer och kravspecifikationer. I den här typen av upphandling formulerar köparen (kommunen) ett mål, sedan får kunden (leverantören) komma med innovativa lösningar, säger Camilla Sundler på upphandlingsenheten.

– Syftet är att inte bara gå på i samma hjulspår och köpa beprövade varor och tjänster; det ska även finnas visst utrymme att upphandla produkter och tjänster som ännu är i sin linda, tillägger Ulrika Lindahl.

Begränsade krav

Livsmedel är ett exempel på produkter där kommunen jobbat aktivt för att få småskaliga leverantörer, bland annat genom begränsad kravformulering. Även vid den pågående renoveringen av stadsbiblioteket har leverantörerna i upphandlingen fått offerera sina förslag utifrån en målbild, i stället för en detaljerad kravspecifikation.

Kommunen arbetar med en ny organisation för upphandlingar, där det blir tydliga roller och uttalade beställare/inköpare. Precis som i dag kommer vissa inköp även fortsättningsvis att göras ute i verksamheten.

För några veckor sedan hölls en utbildningsdag för tjänstemän och företagare med fokus på innovationsupphandlingar, där Ellen Hausel-Heldahl, expert på upphandlingsfrågor på Svenskt näringsliv, gav tips om vad en väl genomförd upphandling kan generera.