23 jun 2016 15:43

23 jun 2016 15:43

Trafikfarlig öppning skapar oro i Ullervad

ULLERVAD: Riskfyllt på väg 201

En stig, en oväntad öppning i vägräcket och vips så är man ute på väg 201. Inte så farligt för en vuxen som tittar åt båda hållen. Men för ett barn kan vägen komma skrämmande plötsligt.

På väg 201 i höjd med Ullervads gamla IP finns en öppning i vägräcket.

– Jag tycker inte det är lämpligt att ha ett hål i räcket ur trafiksäkerhetsperspektiv, säger Torbjörn Forsell, verksamhetschef på nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande i Skaraborg.

Farligt för barn

Han berättar att det tidigare i våras skedde en olycka i Lidköping då en pojke omkom när han cyklade rakt ut på vägen från en anslutande stig. Om inte räcket åtgärdas befarar han att en liknande olycka kan komma att inträffa på väg 201.

– På många andra ställen kämpar folk med för att få en säker passage med en undergång. Här uppmanar man personer att gå över vägen i stället för att gå i undergången.

Ska underlätta

Det är Trafikverket som satt upp vägräcket med öppningen. Arbetet är utfört av Svevia som svarar att anledningen var att underlätta för de som går från Ullervad till den lilla parkeringen på andra sidan vägen.

– Alla som går på den stigen har tidigare klättrat över räcket. Då är risken större att någon trillar och landar mitt ute på vägen, säger Bo Andersson, arbetsledare på Svevia.

– Det är god sikt där så de som går över vägen ser ordentligt åt båda hållen.

Väljer bort tunneln

Bo Andersson berättar att många Ullervadsbor hellre väljer att passera över vägen vid öppningen än att gå genom tunneln. Passagen saknar ljus och kan upplevas som otäck på kvällar och nätter.

I nuläget finns inga planer på att åtgärda öppningen, trots kritik från NTF och ett flertal boende i området.

På väg 201 i höjd med Ullervads gamla IP finns en öppning i vägräcket.

– Jag tycker inte det är lämpligt att ha ett hål i räcket ur trafiksäkerhetsperspektiv, säger Torbjörn Forsell, verksamhetschef på nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande i Skaraborg.

Farligt för barn

Han berättar att det tidigare i våras skedde en olycka i Lidköping då en pojke omkom när han cyklade rakt ut på vägen från en anslutande stig. Om inte räcket åtgärdas befarar han att en liknande olycka kan komma att inträffa på väg 201.

– På många andra ställen kämpar folk med för att få en säker passage med en undergång. Här uppmanar man personer att gå över vägen i stället för att gå i undergången.

Ska underlätta

Det är Trafikverket som satt upp vägräcket med öppningen. Arbetet är utfört av Svevia som svarar att anledningen var att underlätta för de som går från Ullervad till den lilla parkeringen på andra sidan vägen.

– Alla som går på den stigen har tidigare klättrat över räcket. Då är risken större att någon trillar och landar mitt ute på vägen, säger Bo Andersson, arbetsledare på Svevia.

– Det är god sikt där så de som går över vägen ser ordentligt åt båda hållen.

Väljer bort tunneln

Bo Andersson berättar att många Ullervadsbor hellre väljer att passera över vägen vid öppningen än att gå genom tunneln. Passagen saknar ljus och kan upplevas som otäck på kvällar och nätter.

I nuläget finns inga planer på att åtgärda öppningen, trots kritik från NTF och ett flertal boende i området.

  • Madeleine Bäckman