22 jun 2016 19:00

22 jun 2016 19:02

Cykelväg till Hassle asfalteras

BERGA: Upprustningsplanen har nått målet

Den pågående asfalteringen av cykelvägen till Hasslerör sätter punkt för upprustningspaketet av gång- och cykelvägarna.

– Det känns bra att vi är i kapp och kan gå vidare med nya projekt, säger Sven-Inge Eriksson (KD), förste vice ordförande i tekniska nämnden.

En inventering av befintligt gång- och cykelvägnät resulterade för två år sedan i en upprustningsplan. Först ut att fixas till var gc-vägen till Ullervad, därefter har gc-vägar i Snuggen, Ladukärr, Krontorp samt några kortare sträckor fått ny beläggning.

Sist ut i paketet, där kommunen satsat närmare fyra miljoner kronor, är gc-vägen utmed järnvägen till Hasslerör. I veckan har den drygt tre kilometer långa sträckan fått en ny yta i form av återvunnen asfalt. Kommande vecka ska ytterligare ett lager asfalt läggas på.

– I samband med asfalteringen kommer ett finkornigt material att läggas på för att täppa till porerna. Första veckorna kan det upplevas som att vägbanan är sandad, men det försvinner med tiden, förklarar projektledaren Björn Isvi.

Asfalteringen är efterlängtad av många Hasslebor och cyklister som vill trampa ut mot Torsö. En slät yta underlättar också snöröjningen.

– Nu är det bara för Mariestadsborna att snöra på sig löparskorna eller ta en cykeltur på de fina gc-vägarna, säger Sven-Inge Eriksson.

Fler nya gång- och cykelvägar planeras framöver i tätorten. Dels på Södra vägen, dels Förrådsgatan samt i den fortsatta gestaltningen av Stockholmsvägen.

– Det känns bra att vi är i kapp och kan gå vidare med nya projekt, säger Sven-Inge Eriksson (KD), förste vice ordförande i tekniska nämnden.

En inventering av befintligt gång- och cykelvägnät resulterade för två år sedan i en upprustningsplan. Först ut att fixas till var gc-vägen till Ullervad, därefter har gc-vägar i Snuggen, Ladukärr, Krontorp samt några kortare sträckor fått ny beläggning.

Sist ut i paketet, där kommunen satsat närmare fyra miljoner kronor, är gc-vägen utmed järnvägen till Hasslerör. I veckan har den drygt tre kilometer långa sträckan fått en ny yta i form av återvunnen asfalt. Kommande vecka ska ytterligare ett lager asfalt läggas på.

– I samband med asfalteringen kommer ett finkornigt material att läggas på för att täppa till porerna. Första veckorna kan det upplevas som att vägbanan är sandad, men det försvinner med tiden, förklarar projektledaren Björn Isvi.

Asfalteringen är efterlängtad av många Hasslebor och cyklister som vill trampa ut mot Torsö. En slät yta underlättar också snöröjningen.

– Nu är det bara för Mariestadsborna att snöra på sig löparskorna eller ta en cykeltur på de fina gc-vägarna, säger Sven-Inge Eriksson.

Fler nya gång- och cykelvägar planeras framöver i tätorten. Dels på Södra vägen, dels Förrådsgatan samt i den fortsatta gestaltningen av Stockholmsvägen.