21 jun 2016 18:29

21 jun 2016 18:29

Startar hem för ensamkommande i Regionens hus

MARIESTAD: Kommunen har tecknat tioårskontrakt med Hemsö

Mariestads kommun öppnar ytterligare ett boende för ensamkommande barn och ungdomar.
För fastighetsägaren Hemsö är kontraktet med den nya hyresgästen i Regionens hus värt 3,6 miljoner kronor.

Kommunen har tecknat ett tioårigt hyreskontrakt med Hemsö vårdfastigheter gällande del av lokaler i Regionens hus på Drottningatan. Nyligen godkände politikerna förhyrningen i syfte att starta hem för vård eller boende för ungdomar mellan 13 och 20 år. Den årliga hyran uppgår till 364 000 kronor.

Asylsamordnare Jonny Odhner berättar att boendena för ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar varit rejält trångbodda en längre tid.

– Trycket på platser för ensamkommande är fortsatt stort. Om läget förändras över tid finns det fortfarande andra ungdomar i behov av hvb-hem, säger Odhner.

Hvb-hemmet i Regionens hus kommer att ha 24 platser, vara utspritt över tre våningar och öppna någon gång i höst. Det blir det tredje boendet i något större form som drivs i kommunens regi.

I dagsläget är cirka 130 ensamkommande barn och ungdomar inskrivna i Mariestads kommun. I vintras avslöjade MT att kommunen gör stora vinster på de ensamkommande barnen.

– Regelverket säger att de ska ha ett eget rum, men det har vi inte kunnat leva upp till under våren. Det har varit väldigt trångt utan möjlighet att få vara privat, säger Jonny Odhner.

Från och med den 1 juni har Mariestads kommun ingått i ett avtal för en fastighet på Höstvägen. Här planeras ett utslussningsboende med åtta platser riktat till ensamkommande som bott i Sverige en längre tid och som börjar bli redo att klara sig på egen hand.

Kommunen har tecknat ett tioårigt hyreskontrakt med Hemsö vårdfastigheter gällande del av lokaler i Regionens hus på Drottningatan. Nyligen godkände politikerna förhyrningen i syfte att starta hem för vård eller boende för ungdomar mellan 13 och 20 år. Den årliga hyran uppgår till 364 000 kronor.

Asylsamordnare Jonny Odhner berättar att boendena för ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar varit rejält trångbodda en längre tid.

– Trycket på platser för ensamkommande är fortsatt stort. Om läget förändras över tid finns det fortfarande andra ungdomar i behov av hvb-hem, säger Odhner.

Hvb-hemmet i Regionens hus kommer att ha 24 platser, vara utspritt över tre våningar och öppna någon gång i höst. Det blir det tredje boendet i något större form som drivs i kommunens regi.

I dagsläget är cirka 130 ensamkommande barn och ungdomar inskrivna i Mariestads kommun. I vintras avslöjade MT att kommunen gör stora vinster på de ensamkommande barnen.

– Regelverket säger att de ska ha ett eget rum, men det har vi inte kunnat leva upp till under våren. Det har varit väldigt trångt utan möjlighet att få vara privat, säger Jonny Odhner.

Från och med den 1 juni har Mariestads kommun ingått i ett avtal för en fastighet på Höstvägen. Här planeras ett utslussningsboende med åtta platser riktat till ensamkommande som bott i Sverige en längre tid och som börjar bli redo att klara sig på egen hand.