21 jun 2016 06:00

05 jul 2016 16:03

Hög chef försvarar kommunens lagbrott

MARIESTAD: Socialsekreterare utan rätt utbildning har anställts

Mariestads kommun bryter mot socialtjänstlagen.
Tre socialsekreterare saknar rätt utbildning – men IFO-chefen Anette Karlsson försvarar anställningarna.
– Vi anser ändå att de utför jobbet korrekt, säger hon.

Bristen på socialsekreterare är akut i hela landet – vilket fått till följd att många kommuner tänjer på gränserna. Trots att socialtjänstlagen är tydlig med att handläggare måste ha avlagt svensk eller utländsk socionomexamen är det många som frångår kraven.

Socialsekreterarnas uppgift är att förebygga, upptäcka/åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga. De fattar beslut om en utredning ska inledas, bedömer behovet av insatser eller andra åtgärder samt följer upp beslutade insatser.

Av Mariestads kommuns 14 socialsekreterare inom barn- och ungdomsenheten är elva utbildade socionomer. Övriga tre har en annan beteendevetenskaplig utbildning i bagaget.

”Kör på tills vidare”

– Vi har gjort bedömningen att personerna utan socionomexamen har tillräckligt med erfarenhet och kompetens för att klara jobbet. Vi har även en seniorhandläggare vars uppgift är att fungera som stöd för nyanställd personal. Den här medarbetaren har stärkt upp där erfarenheten saknas, säger individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson.

Hon fortsätter:

– Vi är medvetna om att vi bryter mot lagen och det ska man givetvis inte göra. Men att göra sig av med tre duktiga handläggare är ett mycket sämre alternativ.

Anette Karlsson hävdar att man har sökt dispens för de tre socialsekreterarna. Något besked ska man fortfarande inte ha fått.

– Tills vidare kör vi på. Det är extremt svårt att rekrytera socionomer, och att göra sig av med folk i nuläget skulle påverka all personal. Det hade blivit oroligt och arbetsbelastningen hade ökat för de andra, säger Karlsson.

En anställd inom socialtjänstens verksamhet har reagerat negativt på det faktum att kommunen bryter mot lagen. Hen har anmält kommunen till Inspektionen för vård och omsorg.

Diktatoriskt ledarskap

I anmälan skriver den anställde att barn och unga riskerar att fara illa med anledning av låg bemanning. Personen anklagar också kommunen för att placera ensamkommande barn på vandrarhem utan beslut och anser att ledarskapet hos högt uppsatta chefer är bristfällig.

– Klagomålen saknar saklig grund och bygger på felaktiga uppgifter. Behovsbedömda insatser verkställs aldrig utan bedömning och beslut.

– Sedan uppger anmälaren att socialchefen (Lotta Hjoberg) skulle föra ett diktatoriskt ledarskap. Lotta kan vara tydlig, men är samtidigt väldigt inlyssnande. Hon har dessutom ingenting med barn- och ungdomsenheten att göra, så kritiken är konstig.

– Mest illa berörd blir jag av att det finns medarbetare som inte vågar eller vill ta dialogen med sin närmaste chef. Det är något som ledningsgruppen uppmuntrar till att göra, säger Anette Karlsson.

Bristen på socialsekreterare är akut i hela landet – vilket fått till följd att många kommuner tänjer på gränserna. Trots att socialtjänstlagen är tydlig med att handläggare måste ha avlagt svensk eller utländsk socionomexamen är det många som frångår kraven.

Socialsekreterarnas uppgift är att förebygga, upptäcka/åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga. De fattar beslut om en utredning ska inledas, bedömer behovet av insatser eller andra åtgärder samt följer upp beslutade insatser.

Av Mariestads kommuns 14 socialsekreterare inom barn- och ungdomsenheten är elva utbildade socionomer. Övriga tre har en annan beteendevetenskaplig utbildning i bagaget.

”Kör på tills vidare”

– Vi har gjort bedömningen att personerna utan socionomexamen har tillräckligt med erfarenhet och kompetens för att klara jobbet. Vi har även en seniorhandläggare vars uppgift är att fungera som stöd för nyanställd personal. Den här medarbetaren har stärkt upp där erfarenheten saknas, säger individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson.

Hon fortsätter:

– Vi är medvetna om att vi bryter mot lagen och det ska man givetvis inte göra. Men att göra sig av med tre duktiga handläggare är ett mycket sämre alternativ.

Anette Karlsson hävdar att man har sökt dispens för de tre socialsekreterarna. Något besked ska man fortfarande inte ha fått.

– Tills vidare kör vi på. Det är extremt svårt att rekrytera socionomer, och att göra sig av med folk i nuläget skulle påverka all personal. Det hade blivit oroligt och arbetsbelastningen hade ökat för de andra, säger Karlsson.

En anställd inom socialtjänstens verksamhet har reagerat negativt på det faktum att kommunen bryter mot lagen. Hen har anmält kommunen till Inspektionen för vård och omsorg.

Diktatoriskt ledarskap

I anmälan skriver den anställde att barn och unga riskerar att fara illa med anledning av låg bemanning. Personen anklagar också kommunen för att placera ensamkommande barn på vandrarhem utan beslut och anser att ledarskapet hos högt uppsatta chefer är bristfällig.

– Klagomålen saknar saklig grund och bygger på felaktiga uppgifter. Behovsbedömda insatser verkställs aldrig utan bedömning och beslut.

– Sedan uppger anmälaren att socialchefen (Lotta Hjoberg) skulle föra ett diktatoriskt ledarskap. Lotta kan vara tydlig, men är samtidigt väldigt inlyssnande. Hon har dessutom ingenting med barn- och ungdomsenheten att göra, så kritiken är konstig.

– Mest illa berörd blir jag av att det finns medarbetare som inte vågar eller vill ta dialogen med sin närmaste chef. Det är något som ledningsgruppen uppmuntrar till att göra, säger Anette Karlsson.