21 jun 2016 16:14

21 jun 2016 16:36

Här bjuds en titt in i framTidan

MARIESTAD: Första steget i kraftstationens avveckling

På tisdagen inleddes det som möjligen kan ses som ett första steg i nedmonteringen av Stadskvarnens vattenkraftverk i Tidan. Vänerenergi öppnade samtliga sina dammluckor för att möjliggöra bedömningar av hur vattnet beter sig när en damm saknas.

Nedre delen av Tidan är redan ett biotopskyddsområde med höga naturvärden. Nu kan man nog med fog påstå att nästa etapp inletts rent praktiskt för att fortsätta värna de olika fiskarterna (bland annat Tidanöring och asp) i Tidan.

En rivning av den gamla och slitna vattenkraftsanläggningen är dock en förutsättning för att gå vidare i detta arbete.

En rivning av den tillhörande dammen skulle innebära en strömsträcka på ytterligare 1,3 kilometer.

300 000 kronor

Rolf Åkesson, vd för Vänerenergi som äger anläggningen, förklarar att Stadskvarns elproduktion via vattenkraften ger det kommunala företaget ett årligt tillskott på runt 300 000 kronor.

– Det tittas nu på en ersättningsnivå för att lösa in fallrättigheterna. Får vi tillräckligt bra betalt är det väl troligt att vi stänger verket som är slitet och i behov av renovering framöver, säger Åkesson.

– Eftersom en miljökonsekvensbeskrivning i det läget måste till, gör vi den här insatsen under tisdagen för att få bättre koll på vad som händer med vattenflödena.

Mätning av ytan

För ändamålet hade man anlitat (förre Mariestadsbon) Lars Pettersson och dennes Falköpingsföretag som länge jobbat med vattenfrågor.

Han i sin tur hade hyrt in medarbetare som med kameror mätte ytnivån före och efter öppningen av dammluckorna.

Även en drönare flög över Tidan och tog bilder av hur många småöar och klippor som nu blev vattendränkta nedströms och hur sänkningen uppströms påverkade vattenmiljön.

Snabb översvämning

Strax efter klockan elva öppnade Lars Pettersson från Vänerenergi de första luckorna just vid turbinmiljön, sedan grep han sig an de sex stora dammluckorna under stålbron – och det var då det började hända grejer.

Det virvlande vattnets forsande ökade i intensitet efter varje ny lucköppning och till slut hade stora träd- och buskbevuxna klipphällar översvämmats.

– Jag har gjort det här vid ett par stora vårfloder också, det är rätt mäktigt. Om vi inte öppnar vid höga nivåer på våren kan man säga att de som jobbar på Katrinefors gör klokt i att ta på sig stövlarna den dagen, berättade Lars medan han med en domkraftsvariant öppnade ännu en lucka.

Öring och asp

Med på plats fanns också Jan Anoschkin från fiskeklubben som 1992 ledde byggandet av öringtrappan just utanför lucka sex.

Han ser gärna att kraftverket försvinner så att öringen och även aspen får en mer fördelaktig miljö.

Miljöutredare Håkan Magnusson från kommunen förklarade hur man senare under dagen, och kanske även under onsdagen, skulle göra inmätningar av dammkonstruktionen, trösklar och bottenförhållanden.

Längre ned mot mynningen vid Vänern, strax innan residenset, syntes efter någon kvart en märkbar höjning av vattennivån.

Nedre delen av Tidan är redan ett biotopskyddsområde med höga naturvärden. Nu kan man nog med fog påstå att nästa etapp inletts rent praktiskt för att fortsätta värna de olika fiskarterna (bland annat Tidanöring och asp) i Tidan.

En rivning av den gamla och slitna vattenkraftsanläggningen är dock en förutsättning för att gå vidare i detta arbete.

En rivning av den tillhörande dammen skulle innebära en strömsträcka på ytterligare 1,3 kilometer.

300 000 kronor

Rolf Åkesson, vd för Vänerenergi som äger anläggningen, förklarar att Stadskvarns elproduktion via vattenkraften ger det kommunala företaget ett årligt tillskott på runt 300 000 kronor.

– Det tittas nu på en ersättningsnivå för att lösa in fallrättigheterna. Får vi tillräckligt bra betalt är det väl troligt att vi stänger verket som är slitet och i behov av renovering framöver, säger Åkesson.

– Eftersom en miljökonsekvensbeskrivning i det läget måste till, gör vi den här insatsen under tisdagen för att få bättre koll på vad som händer med vattenflödena.

Mätning av ytan

För ändamålet hade man anlitat (förre Mariestadsbon) Lars Pettersson och dennes Falköpingsföretag som länge jobbat med vattenfrågor.

Han i sin tur hade hyrt in medarbetare som med kameror mätte ytnivån före och efter öppningen av dammluckorna.

Även en drönare flög över Tidan och tog bilder av hur många småöar och klippor som nu blev vattendränkta nedströms och hur sänkningen uppströms påverkade vattenmiljön.

Snabb översvämning

Strax efter klockan elva öppnade Lars Pettersson från Vänerenergi de första luckorna just vid turbinmiljön, sedan grep han sig an de sex stora dammluckorna under stålbron – och det var då det började hända grejer.

Det virvlande vattnets forsande ökade i intensitet efter varje ny lucköppning och till slut hade stora träd- och buskbevuxna klipphällar översvämmats.

– Jag har gjort det här vid ett par stora vårfloder också, det är rätt mäktigt. Om vi inte öppnar vid höga nivåer på våren kan man säga att de som jobbar på Katrinefors gör klokt i att ta på sig stövlarna den dagen, berättade Lars medan han med en domkraftsvariant öppnade ännu en lucka.

Öring och asp

Med på plats fanns också Jan Anoschkin från fiskeklubben som 1992 ledde byggandet av öringtrappan just utanför lucka sex.

Han ser gärna att kraftverket försvinner så att öringen och även aspen får en mer fördelaktig miljö.

Miljöutredare Håkan Magnusson från kommunen förklarade hur man senare under dagen, och kanske även under onsdagen, skulle göra inmätningar av dammkonstruktionen, trösklar och bottenförhållanden.

Längre ned mot mynningen vid Vänern, strax innan residenset, syntes efter någon kvart en märkbar höjning av vattennivån.

  • C. Lundh