20 jun 2016 11:38

20 jun 2016 11:38

SJ kör Kinnekulletåget

JÄRNVÄG: Ny tågoperatör tog över i söndags

Några större förändringar kommer inte att ske när SJ nu börjat köra Kinnekulletåget, men nyanställningar och miljösatsningar ingår i de långsiktiga planerna. Optimismen är stor inom företaget.

På söndagen gick startskottet. Då tog SJ över skötseln av Kinnekulletåget från förra operatören Arriva. Affärschefen Dan Olofsson kunde konstatera att övergången gick utan problem.

– Alla tåg har rullat i tid.

Som resenär märker man bara att personalen har fått nya uniformer.

Vann upphandling

Förra året fick SJ uppdraget från Västtrafik genom upphandling. Nu är företaget operatör för tågen på sträckan Göteborg-Lidköping-Örebro. Avtalet gäller i 8,5 år och kan förlängas med tre år.

Vad gäller förbättringar på områdena trafiksäkerhet, kvalitet och miljöskydd så har satsningar redan gjorts.

Avtalet stipulerar att man ska gå över till ickefossilt bränsle. HVO-diesel ska användas i högre utsträckning för att minska miljöpåverkan. Dessutom ska tankanläggningarna i Mariestad och Lidköping bytas ut till mer miljövänliga sådana.

Att SJ tar över innebär inga dramatiska förändringar. Både kunder och personal har trots allt en positiv bild av Kinnekulletågen.

– Vi vill behålla den goda anda som finns, säger Olofsson.

På söndagen tillträdde även en ny chef som ska leda verksamheten lokalt. Anders Johansson, som kommer att vara baserad i Lidköping, märker av optimismen bland de anställda.

– Personalen är väldigt engagerad och hjälper till. De ser positivt på framtiden, säger han.

Fler anställningar

Johansson är inte den enda som är ny på jobbet. Både lokförare och tågvärdar har anställts, och fler kommer det att bli, säger man.

Det finns, enligt Olofsson, expansiva och positiva planer som kommer att innebära fler avgångar. Men i nuläget ska allt rulla på i vanlig ordning.

– Vi kör vidare med planerna fram till december. Sedan blir det en ny tidtabell från mitten av december.

Man vill från SJ:s håll se ännu fler resenärer i framtiden, både pendlare och turister, och därför ska man marknadsföra hårdare. Man har även för avsikt att särskilt förbättra kommunikationerna mellan Mariestad och Örebro.

På söndagen gick startskottet. Då tog SJ över skötseln av Kinnekulletåget från förra operatören Arriva. Affärschefen Dan Olofsson kunde konstatera att övergången gick utan problem.

– Alla tåg har rullat i tid.

Som resenär märker man bara att personalen har fått nya uniformer.

Vann upphandling

Förra året fick SJ uppdraget från Västtrafik genom upphandling. Nu är företaget operatör för tågen på sträckan Göteborg-Lidköping-Örebro. Avtalet gäller i 8,5 år och kan förlängas med tre år.

Vad gäller förbättringar på områdena trafiksäkerhet, kvalitet och miljöskydd så har satsningar redan gjorts.

Avtalet stipulerar att man ska gå över till ickefossilt bränsle. HVO-diesel ska användas i högre utsträckning för att minska miljöpåverkan. Dessutom ska tankanläggningarna i Mariestad och Lidköping bytas ut till mer miljövänliga sådana.

Att SJ tar över innebär inga dramatiska förändringar. Både kunder och personal har trots allt en positiv bild av Kinnekulletågen.

– Vi vill behålla den goda anda som finns, säger Olofsson.

På söndagen tillträdde även en ny chef som ska leda verksamheten lokalt. Anders Johansson, som kommer att vara baserad i Lidköping, märker av optimismen bland de anställda.

– Personalen är väldigt engagerad och hjälper till. De ser positivt på framtiden, säger han.

Fler anställningar

Johansson är inte den enda som är ny på jobbet. Både lokförare och tågvärdar har anställts, och fler kommer det att bli, säger man.

Det finns, enligt Olofsson, expansiva och positiva planer som kommer att innebära fler avgångar. Men i nuläget ska allt rulla på i vanlig ordning.

– Vi kör vidare med planerna fram till december. Sedan blir det en ny tidtabell från mitten av december.

Man vill från SJ:s håll se ännu fler resenärer i framtiden, både pendlare och turister, och därför ska man marknadsföra hårdare. Man har även för avsikt att särskilt förbättra kommunikationerna mellan Mariestad och Örebro.

  • Jesper Sydhagen