20 jun 2016 16:43

20 jun 2016 16:43

"Det är fel på systemet"

MARIESTAD: Politiker vill se snabbare handläggningstid

Anders Bredelius, moderat politiker i miljö- och byggnadsnämnden, vill effektivisera förvaltningens service till medborgarna.
– Systemet är tungrott och måste ändras så att handläggningstiderna kortas, anser Bredelius.

Under våren stod miljö- och byggnadsnämnden i fokus då fackförbundet Vision riktade stark kritik gällande arbetsmiljön på förvaltningen. Med stöd av sjätte kapitlet, paragraf sex i Arbetsmiljölagen, krävde huvudskyddsombudet att kommunen vidtog åtgärder, sedan det framkommit att personal upplevt hot, nedsättande kommentarer och en hög stressnivå.

”66:an” resulterade i ett flertal möten mellan fackliga företrädare och kommunledningen, där man gemensamt ska ta fram en handlingsplan som ska träda i full kraft under hösten.

”Misshushållning”

Parallellt har Anders Bredelius (M) i en skrivelse, begärt att nämndens presidie skyndsamt utreder möjligheten att effektivisera förvaltningens service för medborgarna. Politikern vill att alla ärenden som kommer in, senast dagen efter ska ha kontrollerats av personal på förvaltningen så att det inte saknas handlingar som fördröjer handläggningen.

– Från det att en person lämnat in en ansökan tycker jag att hen ska få ja eller nej så fort som möjligt. Det är misshushållning av arbetskraft när utredande handläggare ska be sökande att komplettera en ansökan, menar Anders Bredelius.

Din skrivelse kan tolkas som ett missförtroende mot förvaltningen?

– Det här är ingen kritik riktad mot tjänstemännen; de gör sitt jobb med ordning och reda. Det är systemet som är fel och som jag vill ändra på, säger Bredelius.

Förvaltningschef Lars Sylvén konstaterar att det är ett ”önskvärt scenario” att redan dagen efter kunna granska handlingar för eventuella kompletteringar. Verkligheten ser dock annorlunda ut av olika anledningar.

– Första halvåret har det varit sanslöst mycket inkommande ärenden till byggavdelningen samtidigt som administrationen haft en del sjukfrånvaro. Personalen har fått slita hund en längre tid.

Sylvén poängterar att det är bygglovshandläggarna som besitter kompetensen som krävs för att bedöma inlämnade handlingar. Vidare framhålls att förvaltningens kvalitetsmål, att 90 procent av ärendena handläggs inom lagstadgade tio veckor, uppfylls.

– Vi jobbar ständigt för en effektiv arbetsmodell. Jag kan konstatera att Anders Bredelius saknar sakkunskap i vissa delar och jag hoppas att min tjänsteskrivelse, som behandlades på senaste nämndsmötet, rätat ut frågetecknen, säger Sylvén.

Anders Bredelius:

– Jag förstår inte riktigt Sylvéns svar. Det jag vill är att förändra systemet, så att det i förlängningen kan bespara tid för den sökande.

Under våren stod miljö- och byggnadsnämnden i fokus då fackförbundet Vision riktade stark kritik gällande arbetsmiljön på förvaltningen. Med stöd av sjätte kapitlet, paragraf sex i Arbetsmiljölagen, krävde huvudskyddsombudet att kommunen vidtog åtgärder, sedan det framkommit att personal upplevt hot, nedsättande kommentarer och en hög stressnivå.

”66:an” resulterade i ett flertal möten mellan fackliga företrädare och kommunledningen, där man gemensamt ska ta fram en handlingsplan som ska träda i full kraft under hösten.

”Misshushållning”

Parallellt har Anders Bredelius (M) i en skrivelse, begärt att nämndens presidie skyndsamt utreder möjligheten att effektivisera förvaltningens service för medborgarna. Politikern vill att alla ärenden som kommer in, senast dagen efter ska ha kontrollerats av personal på förvaltningen så att det inte saknas handlingar som fördröjer handläggningen.

– Från det att en person lämnat in en ansökan tycker jag att hen ska få ja eller nej så fort som möjligt. Det är misshushållning av arbetskraft när utredande handläggare ska be sökande att komplettera en ansökan, menar Anders Bredelius.

Din skrivelse kan tolkas som ett missförtroende mot förvaltningen?

– Det här är ingen kritik riktad mot tjänstemännen; de gör sitt jobb med ordning och reda. Det är systemet som är fel och som jag vill ändra på, säger Bredelius.

Förvaltningschef Lars Sylvén konstaterar att det är ett ”önskvärt scenario” att redan dagen efter kunna granska handlingar för eventuella kompletteringar. Verkligheten ser dock annorlunda ut av olika anledningar.

– Första halvåret har det varit sanslöst mycket inkommande ärenden till byggavdelningen samtidigt som administrationen haft en del sjukfrånvaro. Personalen har fått slita hund en längre tid.

Sylvén poängterar att det är bygglovshandläggarna som besitter kompetensen som krävs för att bedöma inlämnade handlingar. Vidare framhålls att förvaltningens kvalitetsmål, att 90 procent av ärendena handläggs inom lagstadgade tio veckor, uppfylls.

– Vi jobbar ständigt för en effektiv arbetsmodell. Jag kan konstatera att Anders Bredelius saknar sakkunskap i vissa delar och jag hoppas att min tjänsteskrivelse, som behandlades på senaste nämndsmötet, rätat ut frågetecknen, säger Sylvén.

Anders Bredelius:

– Jag förstår inte riktigt Sylvéns svar. Det jag vill är att förändra systemet, så att det i förlängningen kan bespara tid för den sökande.