20 jun 2016 19:00

20 jun 2016 19:00

Delade meningar om Rotundan

MARIESTAD: Fastighetschefen: "Ett högriskprojekt"

Dröjsmål. Pengarna är öronmärkta i investeringsbudgeten.
Men frågan är; när kommer renoveringen av Rotundan till stånd?

– Just nu ligger det i träda. Rotundan är ett högriskprojekt med en rad osäkerhetsfaktorer, säger kommunens fastighetschef Bo Theorén.

– Politiska beslut är tagna och ska följas, kontrar kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

För två år sedan satsade kommunen drygt 30 miljoner kronor på en om- och tillbyggnad av Jubileumsteatern i Karlsholme folkets park. I nästa steg var tanken att Rotundan skulle få en ansiktslyftning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i september 2015 igångsättningstillstånd för att upphandla en delrenovering av Rotundan; taket skulle förstärkas och höjas till modell sadeltak, fasaden tilläggsisoleras och bekläs med träpaneler, fönster och entrépartier bytas ut och dräneringen göras om.

Fyra miljoner

För ändamålet avsattes fyra miljoner kronor i investeringsbudgeten – en summa som politikerna var tydliga med var maxgräns.

– Renoveringen måste helt enkelt anpassas till fyra miljoner kronor, sa Johan Abrahamsson till MT då.

Enligt tjänstemännens beräkningar i höstas skulle renoveringen vara färdig lagom till midsommar 2016. Med mindre än vecka kvar till sommarens högtid har arbetet inte ens påbörjats.

Fukt i tak och väggar

– Det är lätt att säga att man ska renovera, men efter besiktning av Rotundan vet vi att det finns fukt i tak och väggar. Frågan är om det är vettigt att lägga in flera miljoner i fastigheten. Vi har påtalat riskerna för politikerna så att de ska vara medvetna om att fyra miljoner kronor med största sannolikhet inte räcker. Osäkerhetsfaktorerna gör att vi helt enkelt avvaktar nya beslut, säger Bo Theorén.

Björn Nilsson (S), ledamot i tekniska nämnden:

– Jag förstår inte vad de väntar på. Alla politiska beslut är tagna och arbetet borde redan ha varit klart, säger Nilsson.

– Tekniska nämnden har fått uppdraget utifrån den tjänsteskrivelse som fastighetschefen själv författat. Beslut är fattade och ska således fullföljas, säger Johan Abrahamsson.

– Just nu ligger det i träda. Rotundan är ett högriskprojekt med en rad osäkerhetsfaktorer, säger kommunens fastighetschef Bo Theorén.

– Politiska beslut är tagna och ska följas, kontrar kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

För två år sedan satsade kommunen drygt 30 miljoner kronor på en om- och tillbyggnad av Jubileumsteatern i Karlsholme folkets park. I nästa steg var tanken att Rotundan skulle få en ansiktslyftning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i september 2015 igångsättningstillstånd för att upphandla en delrenovering av Rotundan; taket skulle förstärkas och höjas till modell sadeltak, fasaden tilläggsisoleras och bekläs med träpaneler, fönster och entrépartier bytas ut och dräneringen göras om.

Fyra miljoner

För ändamålet avsattes fyra miljoner kronor i investeringsbudgeten – en summa som politikerna var tydliga med var maxgräns.

– Renoveringen måste helt enkelt anpassas till fyra miljoner kronor, sa Johan Abrahamsson till MT då.

Enligt tjänstemännens beräkningar i höstas skulle renoveringen vara färdig lagom till midsommar 2016. Med mindre än vecka kvar till sommarens högtid har arbetet inte ens påbörjats.

Fukt i tak och väggar

– Det är lätt att säga att man ska renovera, men efter besiktning av Rotundan vet vi att det finns fukt i tak och väggar. Frågan är om det är vettigt att lägga in flera miljoner i fastigheten. Vi har påtalat riskerna för politikerna så att de ska vara medvetna om att fyra miljoner kronor med största sannolikhet inte räcker. Osäkerhetsfaktorerna gör att vi helt enkelt avvaktar nya beslut, säger Bo Theorén.

Björn Nilsson (S), ledamot i tekniska nämnden:

– Jag förstår inte vad de väntar på. Alla politiska beslut är tagna och arbetet borde redan ha varit klart, säger Nilsson.

– Tekniska nämnden har fått uppdraget utifrån den tjänsteskrivelse som fastighetschefen själv författat. Beslut är fattade och ska således fullföljas, säger Johan Abrahamsson.