20 jun 2016 18:08

20 jun 2016 18:08

Bränning ska väcka nytt liv

MARIESTAD: Nästa steg i projekt Life Vänern

Länsstyrelsen vill främja djurarter som är beroende av solbelysta tallar. Därför kommer skog i östra delen av naturreservatet Kalvö skärgård att brännas i sommar.

– Syftet med bränningen är att glesa ur tallskogen, skapa brandskadade tallar och på så sätt gynna de arter som är beroende av solbelysta tallar, säger Anders Stagen på naturvårdsavdelningen.

Målsättningen med bränningen är att så många tallar som möjligt ska överleva men att en del av dem ska skadads av elden.

– Framförallt granar ska dö för att släppa in mer solljus.

När tallarna tar skada så impregnerar de veden med kåda vilket gör att tallarna blir mer motståndskraftiga och står kvar längre både som levande och döda. De blir sedan framtida gammeltallar som många djurarter kan trivas i.

– Det är inte så vanligt med skogsbränning i vårt län eftersom vi inte har så mycket tallskog häromkring, säger Anders Stagen.

Men där tallskog finns är det många arter som behöver skogsbränder och andra störningar i naturen för att skapa nytt liv och för att överleva.

– Det är därför naturvårdsbränning är en prioriterad skötselmetod i Sverige.

– Syftet med bränningen är att glesa ur tallskogen, skapa brandskadade tallar och på så sätt gynna de arter som är beroende av solbelysta tallar, säger Anders Stagen på naturvårdsavdelningen.

Målsättningen med bränningen är att så många tallar som möjligt ska överleva men att en del av dem ska skadads av elden.

– Framförallt granar ska dö för att släppa in mer solljus.

När tallarna tar skada så impregnerar de veden med kåda vilket gör att tallarna blir mer motståndskraftiga och står kvar längre både som levande och döda. De blir sedan framtida gammeltallar som många djurarter kan trivas i.

– Det är inte så vanligt med skogsbränning i vårt län eftersom vi inte har så mycket tallskog häromkring, säger Anders Stagen.

Men där tallskog finns är det många arter som behöver skogsbränder och andra störningar i naturen för att skapa nytt liv och för att överleva.

– Det är därför naturvårdsbränning är en prioriterad skötselmetod i Sverige.

  • Madeleine Bäckman