17 jun 2016 11:11

17 jun 2016 11:11

Varnar för oseriösa företag

MARIESTAD: Rengöring av imkanaler är inget krav

Räddningstjänsten Östra Skaraborg vill varna för en ny företeelse.
– Räddningstjänsten har informerats om att ett företag ringer runt till privatpersoner och erbjuder sotning och rengöring av imkanaler. Vid kontakten framstår det som att rengöringen är ett krav, vilket inte stämmer, berättar Daniele Coen, chef förebyggande avdelningen.

Enligt räddningstjänsten ska företagets säljare i telefonsamtalet påstå att sotaren är i deras område för tillfället och att det är dags för sotning av imkanaler. Det görs för att kunden ska förknippa deras tjänster med de lagstadgade tjänster som de kommunalt upphandlade skorstensfejarmästarna sköter gällande till exempel eldstäder

– Hela upplägget verkar gå ut på att få kunder genom att lura dem till att tro att det handlar om den lagstadgade kontrollen av eldstäder och att den även skulle gälla för imkanaler, vilket inte stämmer, förklarar Daniele Coen.

Rengöring av imkanaler i bostäder är inget lagstadgat krav. Det är upp till fastighetsägaren att besluta om och när rengöring ska göras. Sotning och brandskyddskontroll av t.ex. eldstäder i villor/lägenheter är däremot ett krav enligt lag om skydd mot olyckor, men genomförs endast av företag som arbetar på uppdrag av räddningstjänsten.

Enligt räddningstjänsten ska företagets säljare i telefonsamtalet påstå att sotaren är i deras område för tillfället och att det är dags för sotning av imkanaler. Det görs för att kunden ska förknippa deras tjänster med de lagstadgade tjänster som de kommunalt upphandlade skorstensfejarmästarna sköter gällande till exempel eldstäder

– Hela upplägget verkar gå ut på att få kunder genom att lura dem till att tro att det handlar om den lagstadgade kontrollen av eldstäder och att den även skulle gälla för imkanaler, vilket inte stämmer, förklarar Daniele Coen.

Rengöring av imkanaler i bostäder är inget lagstadgat krav. Det är upp till fastighetsägaren att besluta om och när rengöring ska göras. Sotning och brandskyddskontroll av t.ex. eldstäder i villor/lägenheter är däremot ett krav enligt lag om skydd mot olyckor, men genomförs endast av företag som arbetar på uppdrag av räddningstjänsten.