17 jun 2016 14:07

17 jun 2016 16:44

Oppositionens frågetecken om fastighetsköpen

Fastighetsköpen väcker frågeställningar hos Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Varför är inte det kommunala bostadsbolaget Mariehus inblandat i en större omfattning?

Tidigare i år gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunchef Lars Arvidsson i uppdrag att titta över det befintliga fastighetsbeståndet och ta en kontakt med flera lokala fastighetsägare för att diskutera möjligheterna att ställa om kontorsytor till lägenheter. Oppositionsråd Ida Ekeroth (S) tycker att det är för många frågor som i dagsläget är obesvarade för att hon ska säga varken ja eller nej till tjänstemannaförslaget.

– Det är jättebra att vi försöker att få till fler lägenheter. Frågan är om det är kommunens uppdrag att bygga lägenheter eller ingå ett samarbete med privata aktörer för att få igenom ett köp?

Ökad låneskuld

Ekeroth påpekar att kommunen står inför historiskt höga investeringar de närmaste åren. Oppositionsrådet är också något skeptisk till kommunchef Lars Arvidsson resonemang om att köpet skulle vara helt självbärande.

– Några sådana garantier går inte att ge. Vi pratar om en investering på över 80 miljoner kronor, det är mycket pengar, säger Ekeroth och tillägger:

– Sen finns det en anledning att lokalerna inte byggts om av tidigare fastighetsägare. Vem tar ansvar om kalkylen inte går ihop?

Marie Engström Rosengren (V) konstaterar att det finns ett stort bostadsbehov och att förslaget på så sätt är positivt.

– Rent generellt tycker jag att det är bra att Mariestad förtätas, men det är återigen en större investering som läggs till kommunens redan stora långfristiga skulder.

Både Ekeroth och Engström Rosengren anser att det är märkligt att Mariehus inte varit mer inblandat i processen.

Tidigare i år gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunchef Lars Arvidsson i uppdrag att titta över det befintliga fastighetsbeståndet och ta en kontakt med flera lokala fastighetsägare för att diskutera möjligheterna att ställa om kontorsytor till lägenheter. Oppositionsråd Ida Ekeroth (S) tycker att det är för många frågor som i dagsläget är obesvarade för att hon ska säga varken ja eller nej till tjänstemannaförslaget.

– Det är jättebra att vi försöker att få till fler lägenheter. Frågan är om det är kommunens uppdrag att bygga lägenheter eller ingå ett samarbete med privata aktörer för att få igenom ett köp?

Ökad låneskuld

Ekeroth påpekar att kommunen står inför historiskt höga investeringar de närmaste åren. Oppositionsrådet är också något skeptisk till kommunchef Lars Arvidsson resonemang om att köpet skulle vara helt självbärande.

– Några sådana garantier går inte att ge. Vi pratar om en investering på över 80 miljoner kronor, det är mycket pengar, säger Ekeroth och tillägger:

– Sen finns det en anledning att lokalerna inte byggts om av tidigare fastighetsägare. Vem tar ansvar om kalkylen inte går ihop?

Marie Engström Rosengren (V) konstaterar att det finns ett stort bostadsbehov och att förslaget på så sätt är positivt.

– Rent generellt tycker jag att det är bra att Mariestad förtätas, men det är återigen en större investering som läggs till kommunens redan stora långfristiga skulder.

Både Ekeroth och Engström Rosengren anser att det är märkligt att Mariehus inte varit mer inblandat i processen.