16 jun 2016 12:24

16 jun 2016 12:24

V vill kämpa för kontanter

REGIONEN

Vänsterpartiet vill, i en motion till regionfullmäktige, att regionen ska värna om kontanthanteringen på landsbygden och tillsammans med länsstyrelsen bevaka och påverka frågan.

I motionen betonar partiet att staten, via länsstyrelsen, äger frågan om kontanthanteringen.

– I Region Värmland har regionen tagit beslut om att driva frågan om kontanter på fler banker. Västra Götalandsregionen är en viktig samhällsaktör, skriver partiet i motionen.

I motionen betonar partiet att staten, via länsstyrelsen, äger frågan om kontanthanteringen.

– I Region Värmland har regionen tagit beslut om att driva frågan om kontanter på fler banker. Västra Götalandsregionen är en viktig samhällsaktör, skriver partiet i motionen.