16 jun 2016 15:48

16 jun 2016 15:49

Nej till gratis parkering

MARIESTAD: Medborgarförslag

I ett medborgarförslag signerat Mikael Hammarlund föreslås att det införs gratis parkering (med p-skiva) i Mariestads centrum, där det i dag är avgiftsbelagda platser, och att avgift kan tas ut efter två timmar.

Hammarlund motiverar förslaget med att handeln i Mariestads centrum har hård konkurrens från köpcentrum i både Mariestad och Skövde, där det finns avgiftsfria parkeringar.

I yttrandet från tekniska nämnden noteras att p-platserna i Mariestads centrum är avgiftsfria första halvtimman på veckodagar, samt helt avgiftsfria på helger. Vidare framhålls att inom några hundra meter från stadskärnan finns ett stort antal parkeringsplatser som inte är avgiftsbelagda.

– Ett syfte med parkeringsavgift i centrum är att skapa cirkulation. Slopas avgiften blir det mer långtidsparkeringar och det gynnar inte tillgängligheten till centrumhandeln, säger Björn Nilsson (S), ledamot i tekniska nämnden.

Nämnden har återremitterat ärendet för att komplettera med en kostnadsberäkning. Dels har kommunen ett leasingavtal för parkeringsautomaterna, dels måste övervakning fortfarande göras för att inte parkeringsplatserna ska missbrukas.

Hammarlund motiverar förslaget med att handeln i Mariestads centrum har hård konkurrens från köpcentrum i både Mariestad och Skövde, där det finns avgiftsfria parkeringar.

I yttrandet från tekniska nämnden noteras att p-platserna i Mariestads centrum är avgiftsfria första halvtimman på veckodagar, samt helt avgiftsfria på helger. Vidare framhålls att inom några hundra meter från stadskärnan finns ett stort antal parkeringsplatser som inte är avgiftsbelagda.

– Ett syfte med parkeringsavgift i centrum är att skapa cirkulation. Slopas avgiften blir det mer långtidsparkeringar och det gynnar inte tillgängligheten till centrumhandeln, säger Björn Nilsson (S), ledamot i tekniska nämnden.

Nämnden har återremitterat ärendet för att komplettera med en kostnadsberäkning. Dels har kommunen ett leasingavtal för parkeringsautomaterna, dels måste övervakning fortfarande göras för att inte parkeringsplatserna ska missbrukas.