16 jun 2016 10:51

16 jun 2016 10:51

Köpekontrakt för Nettoetablering

MARIESTAD

Som MT tidigare har skrivit om önskar Netto marknad Sverige AB att förvärva mark av Mariestads kommun vid Krontorpsrondellen för en nyetablering av en livsmedelsbutik.

Efter förhandlingar har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att godkänna förslag till köpekontrakt. Det handlar om delar av tre fastigheter: Ladukärr 1:2, Ladukärr 1:3 och Ladukärr 2:1 (totalt 5 500 kvadratmeter). Det föreslagna priset uppgår till 530 000 kronor.

En förutsättning för köpet är att den nya detaljplanen godkänns.

– Jag har en känsla av att någon granne kommer att överklaga, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M).

För några veckor sedan uttalade sig några närboende i området negativt till etablering som ”riskerade att förstöra deras gröna oas”. På sociala medier har även flera positiva röster gjort sig hörda gällande den planerade Nettobutiken.

– Ibland känns det hopplöst att försöka få till nyetableringar i Mariestad. Folk vill ha tillväxt, men så fort vi gör en förändring blir det ett himla liv. Bor man i ytterområdena får man räkna med att stan förtätas, säger Johan Abrahamsson.

Efter förhandlingar har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att godkänna förslag till köpekontrakt. Det handlar om delar av tre fastigheter: Ladukärr 1:2, Ladukärr 1:3 och Ladukärr 2:1 (totalt 5 500 kvadratmeter). Det föreslagna priset uppgår till 530 000 kronor.

En förutsättning för köpet är att den nya detaljplanen godkänns.

– Jag har en känsla av att någon granne kommer att överklaga, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M).

För några veckor sedan uttalade sig några närboende i området negativt till etablering som ”riskerade att förstöra deras gröna oas”. På sociala medier har även flera positiva röster gjort sig hörda gällande den planerade Nettobutiken.

– Ibland känns det hopplöst att försöka få till nyetableringar i Mariestad. Folk vill ha tillväxt, men så fort vi gör en förändring blir det ett himla liv. Bor man i ytterområdena får man räkna med att stan förtätas, säger Johan Abrahamsson.