16 jun 2016 17:19

30 jun 2016 11:38

Kommunen i stort fastighetsköp

MARIESTAD: Majoriteten tänker inte bygga i Biblioteksparken

Som en del i en större affär köper Mariestads kommun två fastigheter i centrala Mariestad. Därmed väljer majoriteten att spola planerna på bostäder i Biblioteksparken.
– Nu löser vi det akuta bostadsbehovet ändå, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

Mariestads Torg AB har i drygt ett års tid försökt att sälja bolaget med fem centrala butiks- och kontorsfastigheter. Nu köper kommunen två av fastigheterna (Ärlan 3 och Lejonet 9)och lokale affärsmannen Bo Rickardsson och Skövdes fastighetsmagnat Arne Lorentzon förvärvar en fastighet vardera.

Den totala köpeskillingen uppgår till 79,5 miljoner kronor, varav Mariestads kommuns del landar på 47 miljoner kronor.

Hittade lösning

Kommunchef Lars Arvidsson har förhandlat för kommunens räkning. Den stora utmaningen har bestått i att hitta ett sätt att stycka upp affären. Att köpa bolaget var av förklarliga skäl inte aktuellt, inte heller att slå till på alla fem fastigheter. Flamman 3 ingår inte i den överenskommelse som de tre aktörerna har slutit med Mariestads Torg AB.

Medan Rickardsson och Lorentzon tänker inrikta sig på kommersiell verksamhet är kommunens ambition att ställa om kontorslokaler till hyresrätter. Något speciellt koncept, exempelvis seniorboenden, är det i dagsläget inte tal om.

– Förhoppningen är att vi ska kunna komma i gång med ombyggnationen redan vid årsskiftet. Kanske kan det här inspirera andra till liknande satsningar, säger Lars Arvidsson.

Totalt handlar det om ett 60-tal lägenheter på Hamngatan (Transportstyrelsens gamla lokaler) och i Strögetfastigheten. Det finns redan ett antal befintliga lägenheter samt omfattande affärsverksamhet som kommer att drivas vidare som vanligt.

– Invånarantalet i Mariestad fortsätter att öka, för att hålla liv i tillväxten måste vi lösa bostadssituationen. Det gör vi nu, säger Johan Abrahamsson.

Kommunens kostnad för att ställa om från kontor till bostäder är beräknad till cirka 45 miljoner kronor. Prismässigt kommer hyresrätterna vara billigare jämfört med nybyggnation.

Lars Arvidsson, du har själv varnat för den höga investeringsnivån samt varit med och avyttrat fastigheter. Hur försvarar ni affären rent ekonomiskt?

– Skillnaden är att den här satsningen inte är skattefinansierad, den kommer att vara helt självbärande.

Slutgiltigt

Det finns ett förbehåll och det är att kommunfullmäktige godkänner affären i höst. Men det räknar Johan Abrahamsson kallt med; för majoriteten presenterar nämligen en annan nyhet i samband med fastighetsförvärvet. Det politiska styret slopar planerna på att exploatera Biblioteksparken för bostäder.

Blev trycket för stort, Johan Abrahamsson?

– Biblioteksparken har rivit upp mycket känslor, då är det bättre att backa än att tvinga igenom beslutet. Vi kommer att stoppa projekteringen på kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 juni.

Byggregler

Det är högst troligt att det kommunala bostadsbolaget Mariehus AB kommer att vara inblandat i driften av de nya fastigheterna. Exakt hur det upplägget kommer att se ut är inte klart än. Bostadsbolagets vd Jonas Hedberg säger så här:

– Fastigheterna har en stor potential och vi har fått många förfrågningar om dem. Det vore förödande om Mariestad blev en spökstad. Ett större bostadsunderlag i centrum skapar bättre förutsättningar för handeln.

Hedberg konstaterar att det finns utmaningar framöver i den överhettade byggbranschen.

– Jag hoppas att det blir lite lindrigare byggregler när vi ska ställa om från kontorsytor. Det är en förutsättning för att få hanterbara hyresnivåer.

”Är klokt”

Mariestads kommun ger sig alltså in i fastighetsbranschen, vilket Johan Abrahamsson sammanfattar på följande vis:

– Det är skillnad på kloka investeringar och nöjesinvesteringar. Genom att få fart på gestaltningen i stadskärnan får vi också ett aktivare centrum.

Mariestads Torg AB har i drygt ett års tid försökt att sälja bolaget med fem centrala butiks- och kontorsfastigheter. Nu köper kommunen två av fastigheterna (Ärlan 3 och Lejonet 9)och lokale affärsmannen Bo Rickardsson och Skövdes fastighetsmagnat Arne Lorentzon förvärvar en fastighet vardera.

Den totala köpeskillingen uppgår till 79,5 miljoner kronor, varav Mariestads kommuns del landar på 47 miljoner kronor.

Hittade lösning

Kommunchef Lars Arvidsson har förhandlat för kommunens räkning. Den stora utmaningen har bestått i att hitta ett sätt att stycka upp affären. Att köpa bolaget var av förklarliga skäl inte aktuellt, inte heller att slå till på alla fem fastigheter. Flamman 3 ingår inte i den överenskommelse som de tre aktörerna har slutit med Mariestads Torg AB.

Medan Rickardsson och Lorentzon tänker inrikta sig på kommersiell verksamhet är kommunens ambition att ställa om kontorslokaler till hyresrätter. Något speciellt koncept, exempelvis seniorboenden, är det i dagsläget inte tal om.

– Förhoppningen är att vi ska kunna komma i gång med ombyggnationen redan vid årsskiftet. Kanske kan det här inspirera andra till liknande satsningar, säger Lars Arvidsson.

Totalt handlar det om ett 60-tal lägenheter på Hamngatan (Transportstyrelsens gamla lokaler) och i Strögetfastigheten. Det finns redan ett antal befintliga lägenheter samt omfattande affärsverksamhet som kommer att drivas vidare som vanligt.

– Invånarantalet i Mariestad fortsätter att öka, för att hålla liv i tillväxten måste vi lösa bostadssituationen. Det gör vi nu, säger Johan Abrahamsson.

Kommunens kostnad för att ställa om från kontor till bostäder är beräknad till cirka 45 miljoner kronor. Prismässigt kommer hyresrätterna vara billigare jämfört med nybyggnation.

Lars Arvidsson, du har själv varnat för den höga investeringsnivån samt varit med och avyttrat fastigheter. Hur försvarar ni affären rent ekonomiskt?

– Skillnaden är att den här satsningen inte är skattefinansierad, den kommer att vara helt självbärande.

Slutgiltigt

Det finns ett förbehåll och det är att kommunfullmäktige godkänner affären i höst. Men det räknar Johan Abrahamsson kallt med; för majoriteten presenterar nämligen en annan nyhet i samband med fastighetsförvärvet. Det politiska styret slopar planerna på att exploatera Biblioteksparken för bostäder.

Blev trycket för stort, Johan Abrahamsson?

– Biblioteksparken har rivit upp mycket känslor, då är det bättre att backa än att tvinga igenom beslutet. Vi kommer att stoppa projekteringen på kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 juni.

Byggregler

Det är högst troligt att det kommunala bostadsbolaget Mariehus AB kommer att vara inblandat i driften av de nya fastigheterna. Exakt hur det upplägget kommer att se ut är inte klart än. Bostadsbolagets vd Jonas Hedberg säger så här:

– Fastigheterna har en stor potential och vi har fått många förfrågningar om dem. Det vore förödande om Mariestad blev en spökstad. Ett större bostadsunderlag i centrum skapar bättre förutsättningar för handeln.

Hedberg konstaterar att det finns utmaningar framöver i den överhettade byggbranschen.

– Jag hoppas att det blir lite lindrigare byggregler när vi ska ställa om från kontorsytor. Det är en förutsättning för att få hanterbara hyresnivåer.

”Är klokt”

Mariestads kommun ger sig alltså in i fastighetsbranschen, vilket Johan Abrahamsson sammanfattar på följande vis:

– Det är skillnad på kloka investeringar och nöjesinvesteringar. Genom att få fart på gestaltningen i stadskärnan får vi också ett aktivare centrum.