15 jun 2016 20:00

15 jun 2016 20:00

Sanktionsavgift för studentbostäder

MARIESTAD: Överträdelse dyrbar för lokalt företag

Sjöstadens varv AB påförs en byggsanktionsavgift på 154 829 kronor för att ha bedrivit studentboende utan godkänt bygglov.

– Överträdelsens art gör att det inte finns några som helst förutsättningar för att avstå från att utdöma sanktionsavgifter, säger miljö- och byggchef Lars Sylvén.

Den 18 maj avslöjade MT att Sjöstadens varv under det gångna läsåret bedrivit studentboende i kontorslokalerna på Norra vägen, trots att gällande detaljplan inte medger något boende och kommunen aldrig gett bygglov för ändamålet.

Verksamheten har alltså rullat på utan formellt tillstånd, vilket också bolagets ägare Mats Forsgren medgav i artikeln.

– Visst, vi skulle inte ha kört det här från första början. Det är superkorkat att jag inte lämnade in en ansökan, tragiskt... men man lär så länge man lever!, sa Forsgren då.

Mot sitt slut

Samtidigt som läsåret gick mot sitt slut och hyreskontrakten för studentboendet sades upp öppnade miljö- och byggnadsförvaltningen – efter MT:s publicering – ett tillsynsärende. Ändå hade förvaltningen redan i november i fjol fått uppgifter om att det bodde elever i fastigheten, men inte tagit tag i frågan.

– Vi kände inte till att det bedrevs boendeverksamhet förrän det stod i tidningen, säger Sylvén.

Senaste veckorna har omständigheterna utretts, och som nu innebär kostsamma påföljder för bolaget. På ett möte förra tisdagen beslutade nämnden att påföra Sjöstadens varv byggsanktionsavgifter på sammanlagt 154 829 kronor.

När MT når Mats Forsgren för en kommentar under onsdagen har han ännu inte tagit del av beslutet.

– Det är inget jag känner till eller kan kommentera. Den här frågan får hanteras av vår advokat, säger Forsgren.

Kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelsen.

– Överträdelsens art gör att det inte finns några som helst förutsättningar för att avstå från att utdöma sanktionsavgifter, säger miljö- och byggchef Lars Sylvén.

Den 18 maj avslöjade MT att Sjöstadens varv under det gångna läsåret bedrivit studentboende i kontorslokalerna på Norra vägen, trots att gällande detaljplan inte medger något boende och kommunen aldrig gett bygglov för ändamålet.

Verksamheten har alltså rullat på utan formellt tillstånd, vilket också bolagets ägare Mats Forsgren medgav i artikeln.

– Visst, vi skulle inte ha kört det här från första början. Det är superkorkat att jag inte lämnade in en ansökan, tragiskt... men man lär så länge man lever!, sa Forsgren då.

Mot sitt slut

Samtidigt som läsåret gick mot sitt slut och hyreskontrakten för studentboendet sades upp öppnade miljö- och byggnadsförvaltningen – efter MT:s publicering – ett tillsynsärende. Ändå hade förvaltningen redan i november i fjol fått uppgifter om att det bodde elever i fastigheten, men inte tagit tag i frågan.

– Vi kände inte till att det bedrevs boendeverksamhet förrän det stod i tidningen, säger Sylvén.

Senaste veckorna har omständigheterna utretts, och som nu innebär kostsamma påföljder för bolaget. På ett möte förra tisdagen beslutade nämnden att påföra Sjöstadens varv byggsanktionsavgifter på sammanlagt 154 829 kronor.

När MT når Mats Forsgren för en kommentar under onsdagen har han ännu inte tagit del av beslutet.

– Det är inget jag känner till eller kan kommentera. Den här frågan får hanteras av vår advokat, säger Forsgren.

Kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelsen.