15 jun 2016 10:59

15 jun 2016 10:59

Ekudden får asylnej

MARIESTAD

Migrationsverket erbjuder ett drygt 40-tal företag kontrakt om asylboenden i Västra Götaland visar den senaste upphandlingsinformationen på verkets hemsida.

Det rör sig om så kallade ramavtal, som nu ska löpa på längre tid (tre år) och som ska ersätta befintliga avtal som löper ut i år.

Migrationsverket har rangordnat de boenden som de olika företagen har erbjudit. Pris och kvalitet har avgjort denna rangordning, där Bert Karlssons Jokarjo AB ligger högt upp på listan.

Risk för brandattentat har gjort att Migrationsverket inte publicerar de nya anläggningarna och deras adresser.

Under sensommaren, eller tidig höst, kommer exakt antal platser meddelas.

I Mariestads kommun lär det bli fortsatta asylboenden på Vallby, i Lugnås och på Öhns gård erfar MT.

Däremot har Migrationsverket sagt nej till Nordic camping & resort AB och deras ansökan om att få bedriva fortsatt asylboende på Ekudden. Det skäl som framgår av hemsidan är att ”lagfart saknas”.

Det rör sig om så kallade ramavtal, som nu ska löpa på längre tid (tre år) och som ska ersätta befintliga avtal som löper ut i år.

Migrationsverket har rangordnat de boenden som de olika företagen har erbjudit. Pris och kvalitet har avgjort denna rangordning, där Bert Karlssons Jokarjo AB ligger högt upp på listan.

Risk för brandattentat har gjort att Migrationsverket inte publicerar de nya anläggningarna och deras adresser.

Under sensommaren, eller tidig höst, kommer exakt antal platser meddelas.

I Mariestads kommun lär det bli fortsatta asylboenden på Vallby, i Lugnås och på Öhns gård erfar MT.

Däremot har Migrationsverket sagt nej till Nordic camping & resort AB och deras ansökan om att få bedriva fortsatt asylboende på Ekudden. Det skäl som framgår av hemsidan är att ”lagfart saknas”.