14 jun 2016 12:05

14 jun 2016 12:05

Medborgare vill förbjuda tiggeri

MARIESTAD

Mikael Hammarlund vill att den lokala ordningsstadgan uppdateras med ett allmänt tiggeriförbud. I ett medborgarförslag skriver Hammarlund att samhället inte bör medverka i att permanenta tiggares situation i Sverige, då tiggeriet inte leder till en långsiktig lösning av romernas problem.

Enligt medborgarförslaget har projekt för att sysselsätta romer på hemmaplan bojkottats av romerna själva.

Mikael Hammarlund har även författat ett andra medborgarförslag där han efterlyser ett förbud av rastning av hundar i trädgårdar inom detaljplanelagt område med följande motivering: ”Många hundar skäller helt utan synlig anledning. Det är många som ogillar skällandet, men vågar inte påtala det för grannsämjans skull”.

Enligt medborgarförslaget har projekt för att sysselsätta romer på hemmaplan bojkottats av romerna själva.

Mikael Hammarlund har även författat ett andra medborgarförslag där han efterlyser ett förbud av rastning av hundar i trädgårdar inom detaljplanelagt område med följande motivering: ”Många hundar skäller helt utan synlig anledning. Det är många som ogillar skällandet, men vågar inte påtala det för grannsämjans skull”.