14 jun 2016 13:26

14 jun 2016 13:26

Ja och nej för Tommys förslag

MARIESTAD

Kommunfullmäktige tillstyrker Tommy Andréns förslag om en ny vägförbindelse mellan Göteborgsvägen och Förrådsgatan i Haggårdens handelsområde.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att projektera och kostnadsberäkna vägförbindelsen mellan Göteborgsvägen och Förrådsgatan samt en eventuell ombyggnad av befintlig rondell.

Politikerna nappar däremot inte på Andréns förslag om en cykelväg mellan vattentornet och Sandbäcksvägen. Investeringskostnaden bedöms vara alltför hög (uppemot fem miljoner kronor), samt att befintligt gång- och cykelnät anses vara tillräckligt.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att projektera och kostnadsberäkna vägförbindelsen mellan Göteborgsvägen och Förrådsgatan samt en eventuell ombyggnad av befintlig rondell.

Politikerna nappar däremot inte på Andréns förslag om en cykelväg mellan vattentornet och Sandbäcksvägen. Investeringskostnaden bedöms vara alltför hög (uppemot fem miljoner kronor), samt att befintligt gång- och cykelnät anses vara tillräckligt.