09 jun 2016 14:24

09 jun 2016 16:35

Kommunen segrade om Tjörnudden

STOCKHOLM: Nästan tre år av rättsliga tvister är över

Det segslitna ärendet om exploatering av Tjörnudden på Torsö har nu nått vägs ände i och med en dom i Mark- och miljööverdomstolen. Kommunen segrade till slut i ärendet som kunde ha fått konsekvenser för all sjönära bebyggelse runt Vänern.

2013 beslutade Mariestads kommunfullmäktige att anta detaljplanerna för en exploatering av norra och södra Tjörnudden. Några personer överklagade till länsstyrelsen som gick på kommunens linje.

De klagande gav sig inte, utan överklagade till Mark- och miljödomstolen som sänkte planen på grund av brister i själva den byråkratiska hanteringen som kommunen gjort.

Kommunen valde att inte överklaga, i stället gjorde man om handläggningen och antog en formellt ny plan i fullmäktige.

Länsstyrelsen gav som väntat sin välsignelse till den nya planen och precis som vid det förra förfarandet överklagade samma personer (även Skaraborgs Naturskyddsförening) till samma domstol vid tingsrätten i Vänersborg.

Chockvågor

I augusti 2015 kom domen som sände chockvågor i stadshuset för de tjänstemän och politiker som jobbar för att erbjuda schysta boenden vid Vänerns absoluta närhet. Mark- och miljödomstolen ansåg att den dimensionerade lägsta grundläggningsnivån för hela Mariestads kommun är för låg.

Förenklat kan man säga att det handlar om framtida hypotetiska scenarior då Vänern svämmar över alla breddar. För att samhället hyggligt ska klara en sådan katastrof har man bestämt en sorts lägstanivå som man måste förhålla sig till vid nyexploatering och byggnation av bostäder med mera.

Slog till bromsklossen

Eftersom domstolen ur detaljplanen för just Tjörnudden utläste att byggnation skulle ske i strid mot gällande ordning, slog man till bromsklossen.

På onsdagen meddelade Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt sin dom som fastställer kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2014 om att anta detaljplanerna för södra och norra Tjörnudden. Därmed kör man över Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Kan inte överklagas

Domen kan inte överklagas till någon högre rättslig instans.

Överdomstolen noterar att den ställer stor tilltro till länsstyrelsens kompetens och särskilda sakkunskap som behövs för bedömning av sådana här frågor.

Även en ny utredning avseende översvämningsriskerna, beställd av kommunen, tycks ha gjort intryck på domstolen.

Man konstaterar slutligen att de krav man kan ställa på beslutsunderlag och beredningsförfarande, och de bedömningar kommunen har gjort, ryms inom det handlingsutrymme som kommunen har enligt Plan- och bygglagen (PBL).

2013 beslutade Mariestads kommunfullmäktige att anta detaljplanerna för en exploatering av norra och södra Tjörnudden. Några personer överklagade till länsstyrelsen som gick på kommunens linje.

De klagande gav sig inte, utan överklagade till Mark- och miljödomstolen som sänkte planen på grund av brister i själva den byråkratiska hanteringen som kommunen gjort.

Kommunen valde att inte överklaga, i stället gjorde man om handläggningen och antog en formellt ny plan i fullmäktige.

Länsstyrelsen gav som väntat sin välsignelse till den nya planen och precis som vid det förra förfarandet överklagade samma personer (även Skaraborgs Naturskyddsförening) till samma domstol vid tingsrätten i Vänersborg.

Chockvågor

I augusti 2015 kom domen som sände chockvågor i stadshuset för de tjänstemän och politiker som jobbar för att erbjuda schysta boenden vid Vänerns absoluta närhet. Mark- och miljödomstolen ansåg att den dimensionerade lägsta grundläggningsnivån för hela Mariestads kommun är för låg.

Förenklat kan man säga att det handlar om framtida hypotetiska scenarior då Vänern svämmar över alla breddar. För att samhället hyggligt ska klara en sådan katastrof har man bestämt en sorts lägstanivå som man måste förhålla sig till vid nyexploatering och byggnation av bostäder med mera.

Slog till bromsklossen

Eftersom domstolen ur detaljplanen för just Tjörnudden utläste att byggnation skulle ske i strid mot gällande ordning, slog man till bromsklossen.

På onsdagen meddelade Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt sin dom som fastställer kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2014 om att anta detaljplanerna för södra och norra Tjörnudden. Därmed kör man över Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Kan inte överklagas

Domen kan inte överklagas till någon högre rättslig instans.

Överdomstolen noterar att den ställer stor tilltro till länsstyrelsens kompetens och särskilda sakkunskap som behövs för bedömning av sådana här frågor.

Även en ny utredning avseende översvämningsriskerna, beställd av kommunen, tycks ha gjort intryck på domstolen.

Man konstaterar slutligen att de krav man kan ställa på beslutsunderlag och beredningsförfarande, och de bedömningar kommunen har gjort, ryms inom det handlingsutrymme som kommunen har enligt Plan- och bygglagen (PBL).

  • C. Lundh