09 jun 2016 19:27

09 jun 2016 19:27

Bornäsuddes fyr som ny

BORNÄSUDDE: Fyrsällskapet i gång igen

Mariestads fyrsällskap har varit i farten igen. Denna vecka har de gett sig i kast med Bornäsuddes fyr på Torsö.

Det är den sjunde fyren i skärgården utanför Mariestad som det prisade fyrsällskapet har tagit sig an. De började i tisdags med att röja sly och tvätta fyren med högtryckstvätt.

Under onsdagen trotsade eldsjälarna den kraftiga blåsten och målade i vitt och rött.

– Vi är jättenöjda. Nu lyser den igen vacker från sjön, säger projektledaren Bo Björk.

Häromveckan gjorde sällskapet också ett återbesök vid Viknäsudde, vars fyr reparerades och renoverades i fjol. Nu har fasadbelysning monterats. Visst elektriskt arbete återstår, men senare i sommar kommer solcellsdrivna lampor att lysa upp den släckta fyren kvälls- och nattetid.

Det är den sjunde fyren i skärgården utanför Mariestad som det prisade fyrsällskapet har tagit sig an. De började i tisdags med att röja sly och tvätta fyren med högtryckstvätt.

Under onsdagen trotsade eldsjälarna den kraftiga blåsten och målade i vitt och rött.

– Vi är jättenöjda. Nu lyser den igen vacker från sjön, säger projektledaren Bo Björk.

Häromveckan gjorde sällskapet också ett återbesök vid Viknäsudde, vars fyr reparerades och renoverades i fjol. Nu har fasadbelysning monterats. Visst elektriskt arbete återstår, men senare i sommar kommer solcellsdrivna lampor att lysa upp den släckta fyren kvälls- och nattetid.