09 jun 2016 20:39

09 jun 2016 20:39

Avvaktar resultat av vibrationsmätning

MARIESTAD: Åtgärder på Mariesholmsbron dröjer

Tidigast i höst tas beslut vilka åtgärder som ska vidtas på Marieholmsbron.
Innan dess ska en ny vibrationsmätning göras i de närmsta byggnaderna på residensön.

För sex år sedan inleddes en omfattande renovering av Marieholmsbron, som består av två broar med mellanlandning på residensön. 12,5 miljoner kronor landade slutnotan på.

Efter att bron stod klar 2011 har dock flera brister uppdagats. Den nylagda asfalten har krackelerat på flera ställen och mittpartiet med små gatstenar har satt bilarnas stötdämpare på tuffa prov. Dessutom befaras byggnaderna på Vadsbo museum tagit skada av vibrationerna.

När MT förra sommaren lät en upphandlingsexpert inom vägentreprenad titta på ärendet konstaterades att bron saknar rörelsefogar, som bidrar till att sprickor uppstår. Experten ansåg vidare att cykelbanan på brons norra sida är för bred i förhållande till körbanan, vilket skapar en snedbelastning som gör att bron inte är dimensionerad för tyngre trafik.

Garantitiden för ombyggnationen, som utfördes av Svevia, går ut under 2016. Tiden är alltså knapp för kommunen att bena ut vem som bär ansvar för problemet som uppstått.

– Kommunen är ansvarig väghållare. Men eftersom bron inte är godkänd vid slutbesiktningen måste det göras åtgärder. Beläggningen har varit ett problem hela tiden, säger Suzanne Michaelson Gunnarsson (S), ordförande i tekniska nämnden.

Ett möte med Statens fastighetsverk (SFV) och kommunen i mitten av maj, ledde till att SFV nu ska göra en förnyad vibrationsmätning i byggnaderna på residensön. Resultatet av mätningen ska sedan jämföras med tidigare mätningar, och ligga till grund för fortsatta åtgärder. Enligt SFV bör under alla omständigheter hastigheten över bron sänkas.

Förslag till lösningar som framfördes på mötet är att flytta gång- och cykelvägen till brons södra sida alternativt smalna av körbanan på residensön, foga om gatstenen eller byta ut densamma mot annan beläggning. Att riva stensättningen, justera och lägga tillbaka befintliga stenar beräknas kosta cirka en halv miljon kronor. Att ta bort stenarna och i stället asfaltera blir cirka 150 000 kronor billigare.

– Oavsett vilket handlar det om ”gör om, gör rätt”. Men att flytta gc-vägen till södra sidan är jag tveksam till; det kräver ju att bron stängs av för trafik en längre tid, säger Björn Nilsson (S), ledamot i tekniska nämnden.

För sex år sedan inleddes en omfattande renovering av Marieholmsbron, som består av två broar med mellanlandning på residensön. 12,5 miljoner kronor landade slutnotan på.

Efter att bron stod klar 2011 har dock flera brister uppdagats. Den nylagda asfalten har krackelerat på flera ställen och mittpartiet med små gatstenar har satt bilarnas stötdämpare på tuffa prov. Dessutom befaras byggnaderna på Vadsbo museum tagit skada av vibrationerna.

När MT förra sommaren lät en upphandlingsexpert inom vägentreprenad titta på ärendet konstaterades att bron saknar rörelsefogar, som bidrar till att sprickor uppstår. Experten ansåg vidare att cykelbanan på brons norra sida är för bred i förhållande till körbanan, vilket skapar en snedbelastning som gör att bron inte är dimensionerad för tyngre trafik.

Garantitiden för ombyggnationen, som utfördes av Svevia, går ut under 2016. Tiden är alltså knapp för kommunen att bena ut vem som bär ansvar för problemet som uppstått.

– Kommunen är ansvarig väghållare. Men eftersom bron inte är godkänd vid slutbesiktningen måste det göras åtgärder. Beläggningen har varit ett problem hela tiden, säger Suzanne Michaelson Gunnarsson (S), ordförande i tekniska nämnden.

Ett möte med Statens fastighetsverk (SFV) och kommunen i mitten av maj, ledde till att SFV nu ska göra en förnyad vibrationsmätning i byggnaderna på residensön. Resultatet av mätningen ska sedan jämföras med tidigare mätningar, och ligga till grund för fortsatta åtgärder. Enligt SFV bör under alla omständigheter hastigheten över bron sänkas.

Förslag till lösningar som framfördes på mötet är att flytta gång- och cykelvägen till brons södra sida alternativt smalna av körbanan på residensön, foga om gatstenen eller byta ut densamma mot annan beläggning. Att riva stensättningen, justera och lägga tillbaka befintliga stenar beräknas kosta cirka en halv miljon kronor. Att ta bort stenarna och i stället asfaltera blir cirka 150 000 kronor billigare.

– Oavsett vilket handlar det om ”gör om, gör rätt”. Men att flytta gc-vägen till södra sidan är jag tveksam till; det kräver ju att bron stängs av för trafik en längre tid, säger Björn Nilsson (S), ledamot i tekniska nämnden.