09 jun 2016 09:56

09 jun 2016 09:56

Ahlins beslut får kritik

POLITIK

Right Lilvelihood-priset kommer inte att delas ut i riksdagens lokaler i fortsättningen. Riksdagens talman Urban Ahlin (S), Mariestad, meddelade för en tid sedan att det inte var förenligt med föreskrifterna.

Sällskapet protesterade till riksdagsstyrelsen, men under onsdagsmötet ändrades inte talmannens beslut.

– Vi diskuterade skrivelsen och de föreskrifter som finns. Jag redogjorde även för det samråd jag haft med gruppledarna och sedan lades skrivelsen till handlingarna, säger Urban Ahlin till TT.

Sällskapet hoppas på att en pågående översyn av uthyrningsreglerna ska leda till en förändring av beslutet.

Sällskapet protesterade till riksdagsstyrelsen, men under onsdagsmötet ändrades inte talmannens beslut.

– Vi diskuterade skrivelsen och de föreskrifter som finns. Jag redogjorde även för det samråd jag haft med gruppledarna och sedan lades skrivelsen till handlingarna, säger Urban Ahlin till TT.

Sällskapet hoppas på att en pågående översyn av uthyrningsreglerna ska leda till en förändring av beslutet.