08 jun 2016 18:09

09 jun 2016 06:12

Skördefesten nära sänkas av usel ansökan

MARIESTAD: Gratis WiFi på strategiska platser

En undermålig ansökan kunde ha blivit Kultur- och skördefestens fall.
Politikerna beslutade på nåder att bifalla ett bidrag om 50 000 kronor med krav på motprestation.

En enig kommunstyrelse konstaterade att Kultur & Co:s ansökan om bidrag till höstens kultur- och skördefest i Mariestad inte håller måttet. Bland annat står att årets festligheter sker den 25 och 26 september, alltså mellan söndag och måndag ...

– Jag blir i alla fall väldigt glad över att Stadshotellet tydligen håller öppet, inflikar Johan Abrahamsson (M) syrligt.

Kommunalrådet fick medhåll av Per Rosengren (V) som yrkade på att ansökan ska vara korrekt ifylld nästa år, annars blir det inget kommunalt bidrag.

Hastverk

Fjolårets aktiviteter har kopierats in i årets ansökan, aktuell verksamhetsplan och ekonomisk redovisning saknas.

– Det gör mig tveksam. När vår hembygdsförening sökt bidrag vet jag att det varit ganska strikt med den ekonomiska verksamhetsplanen, säger Sture Pettersson (S).

Politikerna kräver nu att Kultur & Co återkommer med kompletterande material för att bidraget ska betalas ut.

– Arrangemanget är väldigt trevligt, men lite mer energi får man allt lägga ned, säger Abrahamsson.

I övrigt noteras följande.

• I oktober ska de upphandlade elfordonen: En stadsbuss, ett transportfordon för gata och park samt ett varutransportfordon för mat, vara på plats i Mariestad. Fordonen ska visas upp på Almedalsveckan i sommar.

• Kommunen har fått fem miljoner i EU-bidrag för den inköpta vätgasstationen (tio miljoner kronor) som också den ska vara på plats i oktober. Ytterligare medel kommer att sökas.

• Gratis WiFi ska erbjudas besökare i inre hamnen, både ställplatserna samt i ett stråk från Nya torget till Gamla torget via Esplanaden. Efter Janne Janssons (S) tilläggsyrkande blir det uppkoppling året om. Kostnaden beräknas bli 120 000 kronor om året.

• Arbetet med organisation och arbetssätt för finskt förvaltningsområde fortsätter. En finsk avdelning med tio platser inom äldreomsorgen har öppnats. Efterfrågan på finsk förskola är låg.

• Mariestads kommun har efter många turer kommit överens om ett avtal med Vadsbo hembygds- och fornminnesförening gällande samlingen på Vadsbo museum.

• Kommunstyrelsen har beslutat att 15 elever i förskoleklass uppfyller kraven för att beviljas kostnadsfri skolskjuts. Bengt Erik Askerlund (MP) och Rune Skogsberg (C) är dock kritiska till att det står ”skolbus” på skolbussarna.

En enig kommunstyrelse konstaterade att Kultur & Co:s ansökan om bidrag till höstens kultur- och skördefest i Mariestad inte håller måttet. Bland annat står att årets festligheter sker den 25 och 26 september, alltså mellan söndag och måndag ...

– Jag blir i alla fall väldigt glad över att Stadshotellet tydligen håller öppet, inflikar Johan Abrahamsson (M) syrligt.

Kommunalrådet fick medhåll av Per Rosengren (V) som yrkade på att ansökan ska vara korrekt ifylld nästa år, annars blir det inget kommunalt bidrag.

Hastverk

Fjolårets aktiviteter har kopierats in i årets ansökan, aktuell verksamhetsplan och ekonomisk redovisning saknas.

– Det gör mig tveksam. När vår hembygdsförening sökt bidrag vet jag att det varit ganska strikt med den ekonomiska verksamhetsplanen, säger Sture Pettersson (S).

Politikerna kräver nu att Kultur & Co återkommer med kompletterande material för att bidraget ska betalas ut.

– Arrangemanget är väldigt trevligt, men lite mer energi får man allt lägga ned, säger Abrahamsson.

I övrigt noteras följande.

• I oktober ska de upphandlade elfordonen: En stadsbuss, ett transportfordon för gata och park samt ett varutransportfordon för mat, vara på plats i Mariestad. Fordonen ska visas upp på Almedalsveckan i sommar.

• Kommunen har fått fem miljoner i EU-bidrag för den inköpta vätgasstationen (tio miljoner kronor) som också den ska vara på plats i oktober. Ytterligare medel kommer att sökas.

• Gratis WiFi ska erbjudas besökare i inre hamnen, både ställplatserna samt i ett stråk från Nya torget till Gamla torget via Esplanaden. Efter Janne Janssons (S) tilläggsyrkande blir det uppkoppling året om. Kostnaden beräknas bli 120 000 kronor om året.

• Arbetet med organisation och arbetssätt för finskt förvaltningsområde fortsätter. En finsk avdelning med tio platser inom äldreomsorgen har öppnats. Efterfrågan på finsk förskola är låg.

• Mariestads kommun har efter många turer kommit överens om ett avtal med Vadsbo hembygds- och fornminnesförening gällande samlingen på Vadsbo museum.

• Kommunstyrelsen har beslutat att 15 elever i förskoleklass uppfyller kraven för att beviljas kostnadsfri skolskjuts. Bengt Erik Askerlund (MP) och Rune Skogsberg (C) är dock kritiska till att det står ”skolbus” på skolbussarna.