08 jun 2016 06:00

08 jun 2016 06:00

Förenade i tankar om världen

MARIESTAD: Samhällseleverna har jobbat i veckor med FN

Förenta nationernas generalförsamling har tillfälligt flyttat från skrapan i New York till Regionens hus. Åtminstone är det så det är tänkt när samhällseleverna från Vadsbogymnasiet spelar FN-delegater på fullaste allvar i dagarna två.

Generalförsamlingen är ett av FN:s sex huvudorgan och i verkligheten pågår där sessioner under större delen av året.

Vid omröstningar har varje medlemsstat en röst, men i flera frågor kan församlingen inte fatta några större avgörande beslut.

Generalförsamlingen fungerar dock som ett viktigt debattforum för medlemsstaterna.

Traditionsenligt är det ettorna och tvåorna på Vadsbogymnasiet som så här i slutet av terminen spelar FN-delegater från de olika medlemsländerna. Tanken är att man ska komma överens om vissa gemensamma mål.

Läraren Malin Ohlsson berättade att dessa mål i år handlar om rubrikerna Ingen hunger, Klimathotet, Ekonomisk tillväxt, Rättvisare arbetsförhållanden och Jämställdhet.

– De har jobbat med detta i grupper i flera veckor med slutspurt de senaste två veckorna. Totalt rör det sig om cirka 120 elever.

Tvådagarsmötet inleddes med att de olika ländernas delegationer fick hålla anföringstal där ståndpunkter gicks igenom och så lade man fram sina resolutioner. Talen var oftast på engelska, men också på andra språk – i det läget skedde tolkning till engelska.

Poängbedömdes

Längst bak i salen satt lärare och poängbedömde elevernas insatser.

– Flera ämnen berörs i det här arbetet, utöver engelska även samhällskunskap, svenska, historia, naturkunskap och kommunikation, förklarade Malin Ohlsson.

Förra året invigningstalade Urban Ahlin, i år var det en annan socialdemokrat, nämligen nya oppositionsrådet i Mariestad, Ida Ekeroth – som själv en gång medverkat i detta FN-spel när hon studerade på Vadsbogymnasiet.

Generalförsamlingen är ett av FN:s sex huvudorgan och i verkligheten pågår där sessioner under större delen av året.

Vid omröstningar har varje medlemsstat en röst, men i flera frågor kan församlingen inte fatta några större avgörande beslut.

Generalförsamlingen fungerar dock som ett viktigt debattforum för medlemsstaterna.

Traditionsenligt är det ettorna och tvåorna på Vadsbogymnasiet som så här i slutet av terminen spelar FN-delegater från de olika medlemsländerna. Tanken är att man ska komma överens om vissa gemensamma mål.

Läraren Malin Ohlsson berättade att dessa mål i år handlar om rubrikerna Ingen hunger, Klimathotet, Ekonomisk tillväxt, Rättvisare arbetsförhållanden och Jämställdhet.

– De har jobbat med detta i grupper i flera veckor med slutspurt de senaste två veckorna. Totalt rör det sig om cirka 120 elever.

Tvådagarsmötet inleddes med att de olika ländernas delegationer fick hålla anföringstal där ståndpunkter gicks igenom och så lade man fram sina resolutioner. Talen var oftast på engelska, men också på andra språk – i det läget skedde tolkning till engelska.

Poängbedömdes

Längst bak i salen satt lärare och poängbedömde elevernas insatser.

– Flera ämnen berörs i det här arbetet, utöver engelska även samhällskunskap, svenska, historia, naturkunskap och kommunikation, förklarade Malin Ohlsson.

Förra året invigningstalade Urban Ahlin, i år var det en annan socialdemokrat, nämligen nya oppositionsrådet i Mariestad, Ida Ekeroth – som själv en gång medverkat i detta FN-spel när hon studerade på Vadsbogymnasiet.

  • C. Lundh