07 jun 2016 16:16

07 jun 2016 16:19

"Kan inte fortgå"

MARIESTAD: Två lokala bönder om sänkta mjölkpriser

– Det svider ganska hårt, säger mjölkbonden Sören Strömvall i Ekby efter Arlas senaste sänkning av avräkningspriset på mjölk.

Avräkningspriset på konventionell mjölk är nu på en historiskt låg nivå sedan Arla nyligen sänkte ytterligare till 2,32 kronor för ett kilo mjölk, en sänkning med 12,2 öre per kilo.

Enligt Arla beror agerandet på att marknaden fortsätter att påverkas av den globala obalansen mellan tillgång och efterfrågan på mjölkråvara.

EU:s handelsblockad med Ryssland och minskad import från Kina av mjölkpulver är andra förklaringar som tidigare nämnts.

”Marknaden är fortsatt tuff och framtidsutsikterna är fortfarande osäkra” heter det i ett pressmeddelande.

När mjölkkvoterna togs bort 2015 ökade flera europeiska länder sin produktion.

”Men tillgång och efterfrågan gällande ekomjölk börjar komma mer i balans än tidigare”, kommunicerar det dansk-svenska mjölkkooperativet Arla.

Nästan varannan svensk mjölkbonde har övervägt att lägga ner sin produktion, enligt en enkät som Jordbruksverket genomfört.

Saknas en krona

Sören Strömvall på Per-Eriksgården i Ekby satsade för ett par år sedan 20 miljoner och byggde en ny ladugård. I dag har han 200 kor. Enligt honom saknas det en krona per kilo mjölk för att det ska vara lönt att jobba med det han gör.

– Så här kan det inte fortgå, inom ett år måste Arla bättra sig. Vi har ju samma kostnader fast intäkterna minskar.

Han levererar kritik mot Arla och anser att de kunde vara bättre att jobba på den svenska marknaden.

– Konsumenterna har ju sagt att de är beredda att betala någon krona mer för svensk mjölk. Det borde man spinna vidare på.

Vad gäller framtiden i ett något längre perspektiv tror han att folk är beredda att betala lite mer för mjölken om de vet att den är närproducerad.

På Fogdegården i Tidavad är Tomas Bengtsson mjölkbonde och han producerar ekologisk mjölk som köps av Falköpings mejeri.

– De har också sänkt priset, med 20 öre, till två kronor och 80 öre. Det är alltså för den konventionella mjölken, grundpriset så att säga. För ekomjölken har jag en krona och 15 öre i tillägg.

Han förklarar att Arla har ett något högre tillägg till sina ekobönder och att priset inte skiljer så mycket mellan Falköpings mejeri och Arla vad gäller ekomjölken.

– Jag hörde att två mjölkbönder i veckan kursar i Danmark nu, så det är lite extremt överallt i Europa.

Avräkningspriset på konventionell mjölk är nu på en historiskt låg nivå sedan Arla nyligen sänkte ytterligare till 2,32 kronor för ett kilo mjölk, en sänkning med 12,2 öre per kilo.

Enligt Arla beror agerandet på att marknaden fortsätter att påverkas av den globala obalansen mellan tillgång och efterfrågan på mjölkråvara.

EU:s handelsblockad med Ryssland och minskad import från Kina av mjölkpulver är andra förklaringar som tidigare nämnts.

”Marknaden är fortsatt tuff och framtidsutsikterna är fortfarande osäkra” heter det i ett pressmeddelande.

När mjölkkvoterna togs bort 2015 ökade flera europeiska länder sin produktion.

”Men tillgång och efterfrågan gällande ekomjölk börjar komma mer i balans än tidigare”, kommunicerar det dansk-svenska mjölkkooperativet Arla.

Nästan varannan svensk mjölkbonde har övervägt att lägga ner sin produktion, enligt en enkät som Jordbruksverket genomfört.

Saknas en krona

Sören Strömvall på Per-Eriksgården i Ekby satsade för ett par år sedan 20 miljoner och byggde en ny ladugård. I dag har han 200 kor. Enligt honom saknas det en krona per kilo mjölk för att det ska vara lönt att jobba med det han gör.

– Så här kan det inte fortgå, inom ett år måste Arla bättra sig. Vi har ju samma kostnader fast intäkterna minskar.

Han levererar kritik mot Arla och anser att de kunde vara bättre att jobba på den svenska marknaden.

– Konsumenterna har ju sagt att de är beredda att betala någon krona mer för svensk mjölk. Det borde man spinna vidare på.

Vad gäller framtiden i ett något längre perspektiv tror han att folk är beredda att betala lite mer för mjölken om de vet att den är närproducerad.

På Fogdegården i Tidavad är Tomas Bengtsson mjölkbonde och han producerar ekologisk mjölk som köps av Falköpings mejeri.

– De har också sänkt priset, med 20 öre, till två kronor och 80 öre. Det är alltså för den konventionella mjölken, grundpriset så att säga. För ekomjölken har jag en krona och 15 öre i tillägg.

Han förklarar att Arla har ett något högre tillägg till sina ekobönder och att priset inte skiljer så mycket mellan Falköpings mejeri och Arla vad gäller ekomjölken.

– Jag hörde att två mjölkbönder i veckan kursar i Danmark nu, så det är lite extremt överallt i Europa.

  • C. Lundh