03 jun 2016 11:06

03 jun 2016 11:06

Vill se hundlatriner i Snapenspåret

MARIESTAD

I ett medborgarförslag föreslår Solveig Kåhed att kommunen sätter upp hundlatriner i motionsspåret i Snapen.

Detta tror Solveig skulle leda till att fler plockade upp efter sina hundar. Vidare skriver hon att det kanske också kan förmå rökare och snusare att spotta snuskuddar och lägga fimpar i latrinerna i stället för utefter spåret. Ärendet har skickats vidare för beredning.

Detta tror Solveig skulle leda till att fler plockade upp efter sina hundar. Vidare skriver hon att det kanske också kan förmå rökare och snusare att spotta snuskuddar och lägga fimpar i latrinerna i stället för utefter spåret. Ärendet har skickats vidare för beredning.