03 jun 2016 06:00

03 jun 2016 06:00

Stå upp för människovärdet

MARIESTAD: Biskop Åke Bonnier om kyrkans roll

I en intervju för Mariestads-Tidningens webb-tv berättar biskop Åke Bonnier om kyrkans röst i samhällsdebatten, hur han ser på en inkluderande kyrka och hur viktigt det är med bibelläsning.

Åke Bonnier har inte varit rädd att göra sin röst hörd i samhällsdebatten.

Som relativt nytillträdd biskop i Skara stift skrev han bland annat en debattartikel i DN där han uppmärksammade hur dränering av statlig service i småstäder drabbar den lilla människan.

Han har också vid flera tillfällen markerat tydligt mot främlingsfientlighet.

- Vi måste stå upp mot alla främlingsfientliga krafter också om de är demokratiska, säger Åke Bonnier.

På frågan om kyrkan ska vara ett socialt skyddsnät när samhället inte räcker till svarar han att det aldrig får innebära att myndigheter kan frånsäga sig sitt ansvar. Kyrkan ska vara en blåslampa mot myndigheter och maktpersoner för att värna människovärdet. Kyrkan ska också vara ett stöd för människor som har det svårt.

- Att vara skyddsnät kan låta som något permanent, Men vi ska vara en tydlig röst när människor hamnar i kläm. Då ska kyrkans röst sannerligen höras, säger Åke Bonnier.

Åke Bonnier har inte varit rädd att göra sin röst hörd i samhällsdebatten.

Som relativt nytillträdd biskop i Skara stift skrev han bland annat en debattartikel i DN där han uppmärksammade hur dränering av statlig service i småstäder drabbar den lilla människan.

Han har också vid flera tillfällen markerat tydligt mot främlingsfientlighet.

- Vi måste stå upp mot alla främlingsfientliga krafter också om de är demokratiska, säger Åke Bonnier.

På frågan om kyrkan ska vara ett socialt skyddsnät när samhället inte räcker till svarar han att det aldrig får innebära att myndigheter kan frånsäga sig sitt ansvar. Kyrkan ska vara en blåslampa mot myndigheter och maktpersoner för att värna människovärdet. Kyrkan ska också vara ett stöd för människor som har det svårt.

- Att vara skyddsnät kan låta som något permanent, Men vi ska vara en tydlig röst när människor hamnar i kläm. Då ska kyrkans röst sannerligen höras, säger Åke Bonnier.