03 jun 2016 10:31

03 jun 2016 10:31

Dyrare att parkera fel

MARIESTAD

Kommunfullmäktige i Mariestad har beslutat om nya taxor för felparkeringsavgifter. Bakgrunden är att Mariestads och Gullspångs kommuner anlitar parkeringsvärdar från Skövde kommun tillsammans med Tibro och Hjo. En enhetlig avgift bedöms underlätta i det praktiska arbetet för parkeringsvärdarna.

Nivåerna i dag är 400, 600 och 1 000 kronor.

Följande avgifter för felparkering kommer att gälla i Mariestads kommun från och med den 1 september 2016:

• 500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid.

• 750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud.

• 1 000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på handikapplatser utan tillstånd.

Senast felparkeringsavgifterna reviderades var 2009.

Nivåerna i dag är 400, 600 och 1 000 kronor.

Följande avgifter för felparkering kommer att gälla i Mariestads kommun från och med den 1 september 2016:

• 500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid.

• 750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud.

• 1 000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på handikapplatser utan tillstånd.

Senast felparkeringsavgifterna reviderades var 2009.