02 jun 2016 09:43

02 jun 2016 09:43

Skog avverkas för stor vindkraftspark vid Lyrestad

LYRESTAD: Snurr på förberedelserna

Sedan ett par veckor tillbaka pågår skogsavverkning mellan Lyrestad och Valkeberg.

Arbetet i skogsområdet öster om E20, på gränsen mellan Mariestad och Töreboda kommun, är första steget för den nya vindkraftsparken.

– I mitten av juli räknar vi med komma i gång med schaktningsarbeten och börja gjuta de första fundamenten. Totalt blir det 15 kilometer väg i vindparken, varav en del nya. Befintliga vägar kommer att förstärkas och breddas, berättar Mikael Johansson, byggledare på Rabbalshede Kraft som tillsammans med Riksvind står bakom satsningen.

Sammanlagt ska 22 verk på upp till 200 meters totalhöjd sättas upp i vindparken.

– Monteringen av verken påbörjas om ett drygt år, alltså i början av sommaren 2017. Tidsplanen är att alla verk ska vara på plats i december 2017, säger Mikael Johansson.

Arbetet i skogsområdet öster om E20, på gränsen mellan Mariestad och Töreboda kommun, är första steget för den nya vindkraftsparken.

– I mitten av juli räknar vi med komma i gång med schaktningsarbeten och börja gjuta de första fundamenten. Totalt blir det 15 kilometer väg i vindparken, varav en del nya. Befintliga vägar kommer att förstärkas och breddas, berättar Mikael Johansson, byggledare på Rabbalshede Kraft som tillsammans med Riksvind står bakom satsningen.

Sammanlagt ska 22 verk på upp till 200 meters totalhöjd sättas upp i vindparken.

– Monteringen av verken påbörjas om ett drygt år, alltså i början av sommaren 2017. Tidsplanen är att alla verk ska vara på plats i december 2017, säger Mikael Johansson.