02 jun 2016 20:00

02 jun 2016 20:16

Olika syn på Roundup

MARIESTAD: Väntat EU-beslut på gräsrotsnivå

EU kommer på måndag att ta beslut om det omstridda ämnet glyfosat som ingår i växtskyddsmedel som Roundup. Mariestads kommun använder årligen cirka 15 liter för att bekämpa ogräs i centrala trafikmiljön.

Glyfosat används främst för ogräsbekämpning på jordbruksmark. Ämnet ingår i ett 30-tal godkända växtskyddsmedel i Sverige. De flesta är bara för yrkesmässig användning men några (som Roundup) får även användas av konsumenter.

Den årliga försäljningen av glyfosat i Sverige uppgår enligt Kemikalieinspektionen till mellan 600 och 700 ton. Jordbruket använder mest glyfosat.

De växtskyddsmedel med glyfosat som säljs till privatpersoner är kraftigt utspädda blandningar.

Olika åsikter

EU:s medlemsländer kommer på måndag att göra ett nytt försök att enas om framtiden för det omstridda ämnet.

Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har konstaterat att ämnet inte är cancerframkallande.

I november 2015 skickade 98 internationellt erkända cancerexperter ett öppet brev till EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet. I brevet kritiserar experterna Efsas slutsats.

Om inte EU-länderna kan enas om att förlänga användningstillståndet måste alla produkter som innehåller glyfosat dras tillbaka från marknaden inom sex månader från och med den 1 juli.

Gatuchefen

Jan-Olof Lundgren är gatuchef i Mariestads kommun och han berättar att kommunen anlitar entreprenören Farmartjänst för att utföra ogräsbekämpning på gator och torg med växtgift.

– Jag har för mig att vi förra året använde mellan tio och femton liter koncentrat. Mer än så handlar det inte om. Fast med facit i hand skulle vi kanske ha sprutat lite mer trots allt.

– Den blygsamma mängd Roundup som kommunen använder är ju en spott i havet i jämförelse med vad privatpersoner i kommunen använder.

Miljövänligare funkar inte

Han berättar att man testat miljövänligare åtgärder som varm ånga och gasolbränning mot ogräset.

– Men i ärlighetens namn är det bara Roundup som fungerar i längden.

– Gör man inget åt ogräset kan det spränga trottoarer, asfalt och gatsten och orsaka kostnadskrävande reparationer.

– Och sedan ser det ju inte så trevligt ut med ogräs heller.

Glyfosat används främst för ogräsbekämpning på jordbruksmark. Ämnet ingår i ett 30-tal godkända växtskyddsmedel i Sverige. De flesta är bara för yrkesmässig användning men några (som Roundup) får även användas av konsumenter.

Den årliga försäljningen av glyfosat i Sverige uppgår enligt Kemikalieinspektionen till mellan 600 och 700 ton. Jordbruket använder mest glyfosat.

De växtskyddsmedel med glyfosat som säljs till privatpersoner är kraftigt utspädda blandningar.

Olika åsikter

EU:s medlemsländer kommer på måndag att göra ett nytt försök att enas om framtiden för det omstridda ämnet.

Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har konstaterat att ämnet inte är cancerframkallande.

I november 2015 skickade 98 internationellt erkända cancerexperter ett öppet brev till EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet. I brevet kritiserar experterna Efsas slutsats.

Om inte EU-länderna kan enas om att förlänga användningstillståndet måste alla produkter som innehåller glyfosat dras tillbaka från marknaden inom sex månader från och med den 1 juli.

Gatuchefen

Jan-Olof Lundgren är gatuchef i Mariestads kommun och han berättar att kommunen anlitar entreprenören Farmartjänst för att utföra ogräsbekämpning på gator och torg med växtgift.

– Jag har för mig att vi förra året använde mellan tio och femton liter koncentrat. Mer än så handlar det inte om. Fast med facit i hand skulle vi kanske ha sprutat lite mer trots allt.

– Den blygsamma mängd Roundup som kommunen använder är ju en spott i havet i jämförelse med vad privatpersoner i kommunen använder.

Miljövänligare funkar inte

Han berättar att man testat miljövänligare åtgärder som varm ånga och gasolbränning mot ogräset.

– Men i ärlighetens namn är det bara Roundup som fungerar i längden.

– Gör man inget åt ogräset kan det spränga trottoarer, asfalt och gatsten och orsaka kostnadskrävande reparationer.

– Och sedan ser det ju inte så trevligt ut med ogräs heller.

  • C. Lundh