02 jun 2016 15:12

02 jun 2016 15:13

Lång väg till byggstart

MARIESTAD: Stort intresse för ny E20-sträckning

Den framtida sträckningen av E20, mellan Mariestad och Götene, väcker stort allmänintresse.
Så stort att stolarna knappt räckte till vid samrådsmötet i pastoratsgården i Björsäter.

– Gensvaret var över förväntan; totalt kom närmare 300 personer till de två träffarna, berättar Marita Karlsson, projektledare på Trafikverket.

För ett par år sedan tog regeringen beslut om att hela E20 genom Västra Götaland ska vara mötesfri 2+2-väg år 2025.

Om- och utbyggnaden är ett jätteprojekt, uppdelat i fem etapper; ”Förbi Vårgårda”, Vårgårda–Vara, ”Förbi Skara”, Götene–Mariestad samt ”Förbi Mariestad”. Sedan tidigare finns det beslut om bland annat etapperna Alingsås–Vårgårda (byggstart 2015) samt ”Förbi Hova” (byggnation 2016–18).

Sammanlagt handlar det om 112 kilometer väg genom Skaraborg där 22 kilometer får motorvägsstandard och 68 kilometer blir fyrfältsväg med 2+2-standard.

Olika alternativ

När Trafikverket i tisdags bjöd in till informations- och samrådsmöte i Pastoratsgården i Björsäter stod etappen ”Götene-Mariestad” i fokus.

Den cirka 20 kilometer långa vägsträckan utgörs i dag av tvåfältsväg med stora trafiksäkerhetsrisker, orsakat av bland annat avsaknad av mittseparering samt ett flertal plankorsningar och anslutningar från enskilda vägar. Olycksfällor som alltså ska byggas bort.

Men innan spaden sätts i jorden (planerad byggstart 2022), väntar ett omfattande utredningsarbete. Till att börja med ska lokaliseringsalternativ tas fram inom det framtagna utredningsområdet (se bilden).

– I utredningsfasen tittar vi på olika alternativ; det kan bli aktuellt med en helt ny sträckning eller en kombination där delar av den befintliga vägen behålls. Sommaren 2017 tar Trafikverket beslut om sträckningen och när det är klart kommer detaljprojekteringen att inledas, förklarar Marita Karlsson.

Hösten 2018 ska vägplanen gå ut för granskning. Året därpå ska den sedan lämnas över för fastställelseprövning.

”Lokalt rörelsemönster”

Under den långa processen kommer Trafikverket att kalla till flera samrådsmöten där länsstyrelse, kommun och allmänhet ges tillfälle att framföra synpunkter.

– De som bor och verkar i det aktuella området är jätteviktiga i den här processen; de vet ju hur det lokala rörelsemönstret ser ut för att ta sig till jobb, skola, fritidsaktiviteter med mera, poängterar Marita Karlsson.

Genom medborgardialog hoppas Trafikverket att få in ytterligare input från allmänheten.

– Det var några på mötet i veckan som anmälde intresse att delta. Tanken är att bilda några mindre grupper där vi tar upp viktiga frågeställningar. Första träffen blir i början av september.

Till hösten ska vi även ha en dialog med barnen på Kvarnstenens skola i Lugnås, berättar Marita Karlsson.

– Gensvaret var över förväntan; totalt kom närmare 300 personer till de två träffarna, berättar Marita Karlsson, projektledare på Trafikverket.

För ett par år sedan tog regeringen beslut om att hela E20 genom Västra Götaland ska vara mötesfri 2+2-väg år 2025.

Om- och utbyggnaden är ett jätteprojekt, uppdelat i fem etapper; ”Förbi Vårgårda”, Vårgårda–Vara, ”Förbi Skara”, Götene–Mariestad samt ”Förbi Mariestad”. Sedan tidigare finns det beslut om bland annat etapperna Alingsås–Vårgårda (byggstart 2015) samt ”Förbi Hova” (byggnation 2016–18).

Sammanlagt handlar det om 112 kilometer väg genom Skaraborg där 22 kilometer får motorvägsstandard och 68 kilometer blir fyrfältsväg med 2+2-standard.

Olika alternativ

När Trafikverket i tisdags bjöd in till informations- och samrådsmöte i Pastoratsgården i Björsäter stod etappen ”Götene-Mariestad” i fokus.

Den cirka 20 kilometer långa vägsträckan utgörs i dag av tvåfältsväg med stora trafiksäkerhetsrisker, orsakat av bland annat avsaknad av mittseparering samt ett flertal plankorsningar och anslutningar från enskilda vägar. Olycksfällor som alltså ska byggas bort.

Men innan spaden sätts i jorden (planerad byggstart 2022), väntar ett omfattande utredningsarbete. Till att börja med ska lokaliseringsalternativ tas fram inom det framtagna utredningsområdet (se bilden).

– I utredningsfasen tittar vi på olika alternativ; det kan bli aktuellt med en helt ny sträckning eller en kombination där delar av den befintliga vägen behålls. Sommaren 2017 tar Trafikverket beslut om sträckningen och när det är klart kommer detaljprojekteringen att inledas, förklarar Marita Karlsson.

Hösten 2018 ska vägplanen gå ut för granskning. Året därpå ska den sedan lämnas över för fastställelseprövning.

”Lokalt rörelsemönster”

Under den långa processen kommer Trafikverket att kalla till flera samrådsmöten där länsstyrelse, kommun och allmänhet ges tillfälle att framföra synpunkter.

– De som bor och verkar i det aktuella området är jätteviktiga i den här processen; de vet ju hur det lokala rörelsemönstret ser ut för att ta sig till jobb, skola, fritidsaktiviteter med mera, poängterar Marita Karlsson.

Genom medborgardialog hoppas Trafikverket att få in ytterligare input från allmänheten.

– Det var några på mötet i veckan som anmälde intresse att delta. Tanken är att bilda några mindre grupper där vi tar upp viktiga frågeställningar. Första träffen blir i början av september.

Till hösten ska vi även ha en dialog med barnen på Kvarnstenens skola i Lugnås, berättar Marita Karlsson.