01 jun 2016 15:12

01 jun 2016 15:12

Stenvalvet ökar sitt fastighetsbestånd

MARIESTAD: Köper Länsstyrelsen 1 på Hamngatan

Stenvalvet utökar sin fastighetsportfölj i Mariestad. Senaste investeringen är Länsstyrelsen 1 på Hamngatan.

Till en kostnad av 59 miljoner kronor förvärvar Fastighets AB Stenvalvet flera fastigheter i Vänersborg och Mariestad. Ett av köpen är fastigheten där länsstyrelsen i Mariestad hållit till sedan 1953 och som tidigare ägts av Kungsleden AB.

Förvaltningen kommer att skötas från Stenvalvets regionkontor i Skövde.

– Länsstyrelsen 1 stämmer väldigt väl överens med våra övriga fastighetsinnehav. Vi äger och förvaltar redan Fiskgjusen i Mariestad, där Skatteverket och polisen har sina kontor, säger affärsutvecklingschef Sara Östmark.

I dagsläget finns vissa tomma kontorsytor i byggnaden, men enligt Sara Östmark har man inte gjort klart med någon ytterligare hyresgäst.

– Huvudsakligen har vi kommunala och statliga hyresgäster inom vård, skola, omsorg och rättsväsende. Vi har också något enstaka boende för ensamkommande barn inom våra kommunala hyresavtal. Vilken typ av verksamhet som ska in på Hamngatan är fortfarande oklart, men fastigheten är avsedd för kontorsändamål, säger hon.

Till en kostnad av 59 miljoner kronor förvärvar Fastighets AB Stenvalvet flera fastigheter i Vänersborg och Mariestad. Ett av köpen är fastigheten där länsstyrelsen i Mariestad hållit till sedan 1953 och som tidigare ägts av Kungsleden AB.

Förvaltningen kommer att skötas från Stenvalvets regionkontor i Skövde.

– Länsstyrelsen 1 stämmer väldigt väl överens med våra övriga fastighetsinnehav. Vi äger och förvaltar redan Fiskgjusen i Mariestad, där Skatteverket och polisen har sina kontor, säger affärsutvecklingschef Sara Östmark.

I dagsläget finns vissa tomma kontorsytor i byggnaden, men enligt Sara Östmark har man inte gjort klart med någon ytterligare hyresgäst.

– Huvudsakligen har vi kommunala och statliga hyresgäster inom vård, skola, omsorg och rättsväsende. Vi har också något enstaka boende för ensamkommande barn inom våra kommunala hyresavtal. Vilken typ av verksamhet som ska in på Hamngatan är fortfarande oklart, men fastigheten är avsedd för kontorsändamål, säger hon.