01 jun 2016 13:57

01 jun 2016 13:57

JO riktar kritik mot häkte

MARIESTAD

Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot kriminalvården och häktet i Uddevalla.

I januari flyttades mannen från Uddevalla till Mariestad och i samband med detta blev han lovad att besöks- och telefontillståndet avseende hans familj skulle gälla även i Mariestad.

Häktet i Mariestad ansåg dock att det behövdes göras en ny kontroll eftersom mannen hade skyddad identitet samt hemligt nummer. Beslutet blev att mannens tillstånd återkallades.

Ärendet anmäldes till JO – som inte finner några skäl att rikta kritik mot häktet i Mariestad. Det finns inget som hindrar att det mottagande häktet genomför en ny kontroll. Däremot får häktet i Uddevalla kritik och JO menar att den häktade borde ha informerats om att en ny kontroll kunde bli aktuell.

I januari flyttades mannen från Uddevalla till Mariestad och i samband med detta blev han lovad att besöks- och telefontillståndet avseende hans familj skulle gälla även i Mariestad.

Häktet i Mariestad ansåg dock att det behövdes göras en ny kontroll eftersom mannen hade skyddad identitet samt hemligt nummer. Beslutet blev att mannens tillstånd återkallades.

Ärendet anmäldes till JO – som inte finner några skäl att rikta kritik mot häktet i Mariestad. Det finns inget som hindrar att det mottagande häktet genomför en ny kontroll. Däremot får häktet i Uddevalla kritik och JO menar att den häktade borde ha informerats om att en ny kontroll kunde bli aktuell.