31 maj 2016 10:59

31 maj 2016 10:59

Ska föra över nio miljoner kronor till AÖS

MARIESTAD

I juni 2015 beslutade kommunfullmäktige om inträde i Avfallshantering östra Skaraborg (AÖS).

Ett avtal som innebär att Mariestads kommun ska erlägga ett kapitaltillskott i enlighet med kommunalförbundets bokslut, med egen folkmängd samt övriga medlemskommuners folkmängd som grund.

Samarbetet kostar nu Mariestads kommun 8,7 miljoner kronor i kapitaltillskott till AÖS. Pengarna ska tas ur en utökad investeringsbudget för kommunstyrelsen.

 

Ett avtal som innebär att Mariestads kommun ska erlägga ett kapitaltillskott i enlighet med kommunalförbundets bokslut, med egen folkmängd samt övriga medlemskommuners folkmängd som grund.

Samarbetet kostar nu Mariestads kommun 8,7 miljoner kronor i kapitaltillskott till AÖS. Pengarna ska tas ur en utökad investeringsbudget för kommunstyrelsen.