31 maj 2016 10:28

31 maj 2016 10:28

Nu blir det mer matematik i skolan

MARIESTAD

Regeringen har beslutat om att öka undervisningstiden i matematik i grundskolan och grundsärskolan.

Mariestads kommun har fått ett riktat statsbidrag på 605 000 kronor för att utöka matematikundervisningen i årskurserna 4–6 med 60 minuter i veckan från och med höstterminen 2016.

Regeringen räknar med att avsätta cirka 500 miljoner kronor årligen mellan 2017 och 2019 för fler plus och minus i skolan. Kostnadsökningen beror främst på ökade lönekostnader för lärare som undervisar i matematik.

Mariestads kommun har fått ett riktat statsbidrag på 605 000 kronor för att utöka matematikundervisningen i årskurserna 4–6 med 60 minuter i veckan från och med höstterminen 2016.

Regeringen räknar med att avsätta cirka 500 miljoner kronor årligen mellan 2017 och 2019 för fler plus och minus i skolan. Kostnadsökningen beror främst på ökade lönekostnader för lärare som undervisar i matematik.