31 maj 2016 11:10

31 maj 2016 11:10

Kan bli ny väg i Haggården

MARIESTAD

I ett medborgarförslag föreslår Tommy Andrén att det anläggs en ny vägförbindelse mellan Göteborgsvägen och Förrådsgatan i anslutning till den nybyggda rondellen vid Coop.

Stadsplanechefen Tina Karling Hellsvik konstaterar att det finns möjligheter för en ny väg enligt detaljplanen för området. Tjänstemännen bedömer vidare att det skulle vara gynnsamt för tillgängligheten och trafikrörelser i Haggården.

Kommunstyrelsens ledamoter är positiva till medborgarförslaget som därmed lär få grönt ljus i fullmäktige. Ks vill att uppdraget projekteras för att kostnadsberäkna en ny vägförbindelse samt en eventuell ombyggnad av befintlig rondell.

– Rondellen blev inte bra, det kan vi nog alla vara överens om. Men om den ska göras större, mindre eller på annat sätt göras om får vi avvakta med tills utredningen är klar, säger kommunalråd Johan Abrahamsson (M).

Stadsplanechefen Tina Karling Hellsvik konstaterar att det finns möjligheter för en ny väg enligt detaljplanen för området. Tjänstemännen bedömer vidare att det skulle vara gynnsamt för tillgängligheten och trafikrörelser i Haggården.

Kommunstyrelsens ledamoter är positiva till medborgarförslaget som därmed lär få grönt ljus i fullmäktige. Ks vill att uppdraget projekteras för att kostnadsberäkna en ny vägförbindelse samt en eventuell ombyggnad av befintlig rondell.

– Rondellen blev inte bra, det kan vi nog alla vara överens om. Men om den ska göras större, mindre eller på annat sätt göras om får vi avvakta med tills utredningen är klar, säger kommunalråd Johan Abrahamsson (M).